Maktab ta'lim jarayonini boshqarish tizimi 2020-2021 o‘quv yiliga moslashtirildi. Barcha o‘quvchilar 2019-2020 o‘quv yilidan 2020-2021 o‘quv yiliga(sinflari oshirilgan holatda) ko‘chirildi.
Yo‘riqnomalar