Maktab ta'lim jarayonini boshqarish tizimi 2019-2020 o‘quv yiliga moslashtirildi. Barcha o‘quvchilar 2018-2019 o‘quv yilidan 2019-2020 o‘quv yiliga(sinflari oshirilgan holatda) ko‘chirildi.
Yo‘riqnomalar