1 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99890)-746-75-52
Sattorov Botir Qodirovich Tel:(+99890)-746-75-52
1225
15
5
1
1
2
0
1
1
68
0
1
55
13
3
5
17
28
11
57
1244 Shundan qizlar: 548
0 Shundan qizlar: 0
194 Shundan qizlar: 90
137 Shundan qizlar: 44
129 Shundan qizlar: 50
137 Shundan qizlar: 66
88 Shundan qizlar: 44
96 Shundan qizlar: 45
98 Shundan qizlar: 50
92 Shundan qizlar: 44
81 Shundan qizlar: 28
96 Shundan qizlar: 45
96 Shundan qizlar: 42
2 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(95) 502-02-42
Primqulova Zuhra Aralovna Tel:(+99890)-246-04-24
440
28
0
0
0
2
0
0
1
30
1
0
20
10
0
1
6
20
7
23
586 Shundan qizlar: 286
0 Shundan qizlar: 0
53 Shundan qizlar: 27
69 Shundan qizlar: 35
50 Shundan qizlar: 24
62 Shundan qizlar: 27
57 Shundan qizlar: 29
56 Shundan qizlar: 30
54 Shundan qizlar: 23
56 Shundan qizlar: 30
42 Shundan qizlar: 19
51 Shundan qizlar: 26
36 Shundan qizlar: 16
3 - sonli umumta‘lim maktabi
+998915776019
Musayev Botir Jumageldiyevich Tel:
0
22
15
0
0
2
0
1
1
45
0
0
36
9
0
6
13
25
17
28
821 Shundan qizlar: 391
0 Shundan qizlar: 0
87 Shundan qizlar: 48
90 Shundan qizlar: 37
76 Shundan qizlar: 40
88 Shundan qizlar: 40
76 Shundan qizlar: 41
68 Shundan qizlar: 28
72 Shundan qizlar: 36
77 Shundan qizlar: 36
68 Shundan qizlar: 30
55 Shundan qizlar: 26
64 Shundan qizlar: 29
5 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99895)-502-05-58
Kildiyarov Sulaymon Jumaqulovich Tel:(+99893)-766-78-68
1170
28
28
12
0
2
0
0
1
67
0
0
60
7
0
11
26
30
10
57
1097 Shundan qizlar: 543
0 Shundan qizlar: 0
135 Shundan qizlar: 72
110 Shundan qizlar: 55
127 Shundan qizlar: 63
131 Shundan qizlar: 61
93 Shundan qizlar: 38
96 Shundan qizlar: 43
89 Shundan qizlar: 44
98 Shundan qizlar: 56
94 Shundan qizlar: 45
78 Shundan qizlar: 39
46 Shundan qizlar: 27
6 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99899)-420-36-06
Xoliyorov Umid Turdimurodovich Tel:(+99893)-767-21-74
585
17
15
16
0
2
0
0
1
80
0
0
63
17
4
7
31
38
16
64
1328 Shundan qizlar: 617
0 Shundan qizlar: 0
161 Shundan qizlar: 56
153 Shundan qizlar: 69
147 Shundan qizlar: 70
140 Shundan qizlar: 67
133 Shundan qizlar: 68
108 Shundan qizlar: 53
120 Shundan qizlar: 60
110 Shundan qizlar: 54
91 Shundan qizlar: 37
112 Shundan qizlar: 56
53 Shundan qizlar: 27
10 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99895)-650-06-35
Nazarov Soatmurod Abdullayevich Tel:(+99893)-637-10-16
400
14
0
0
11
2
0
0
0
41
0
0
35
6
1
1
11
16
13
28
482 Shundan qizlar: 235
0 Shundan qizlar: 0
60 Shundan qizlar: 30
47 Shundan qizlar: 21
46 Shundan qizlar: 19
55 Shundan qizlar: 29
45 Shundan qizlar: 20
33 Shundan qizlar: 16
46 Shundan qizlar: 22
44 Shundan qizlar: 20
41 Shundan qizlar: 21
44 Shundan qizlar: 26
21 Shundan qizlar: 11
12 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(95) 650-02-51
Tursunov Foziljon Artikovich Tel:(+99893)-792-87-20
320
23
15
1
6
2
0
0
0
43
0
0
29
14
1
7
9
25
14
29
431 Shundan qizlar: 209
0 Shundan qizlar: 0
44 Shundan qizlar: 21
51 Shundan qizlar: 28
38 Shundan qizlar: 21
35 Shundan qizlar: 18
36 Shundan qizlar: 16
43 Shundan qizlar: 19
43 Shundan qizlar: 22
44 Shundan qizlar: 22
40 Shundan qizlar: 19
32 Shundan qizlar: 7
25 Shundan qizlar: 16
13 - sonli umumta‘lim maktabi
+998982723615
Djumanazarova Orzixon Ganibayevna Tel:998936367192
320
17
0
1
0
2
0
0
1
38
0
0
28
10
2
3
7
26
11
27
576 Shundan qizlar: 285
0 Shundan qizlar: 0
72 Shundan qizlar: 29
51 Shundan qizlar: 24
63 Shundan qizlar: 32
65 Shundan qizlar: 32
56 Shundan qizlar: 28
67 Shundan qizlar: 35
54 Shundan qizlar: 23
48 Shundan qizlar: 20
28 Shundan qizlar: 14
52 Shundan qizlar: 33
20 Shundan qizlar: 15
15 - sonli umumta‘lim maktabi
+998982723619
Mamaraimov O`ktam Boynurodovich Tel:2723619
0
16
0
0
0
2
0
0
0
26
1
0
19
7
0
2
9
15
12
14
365 Shundan qizlar: 169
0 Shundan qizlar: 0
46 Shundan qizlar: 15
21 Shundan qizlar: 9
43 Shundan qizlar: 21
36 Shundan qizlar: 12
37 Shundan qizlar: 16
46 Shundan qizlar: 21
31 Shundan qizlar: 16
28 Shundan qizlar: 18
42 Shundan qizlar: 23
24 Shundan qizlar: 13
11 Shundan qizlar: 5
16 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99895) 502-16-55
Turdiyeva Gulchexra Yuldashevna Tel:+998942011841
0
15
0
0
2
2
0
0
0
94
0
0
68
26
1
10
17
65
20
74
1403 Shundan qizlar: 626
0 Shundan qizlar: 0
169 Shundan qizlar: 80
127 Shundan qizlar: 62
126 Shundan qizlar: 57
129 Shundan qizlar: 57
141 Shundan qizlar: 63
129 Shundan qizlar: 62
126 Shundan qizlar: 51
122 Shundan qizlar: 54
137 Shundan qizlar: 55
134 Shundan qizlar: 49
63 Shundan qizlar: 36
17 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99895)-650-05-51
Xolliyev Abdisalom Absamatovich Tel:(+99893)-638-47-73
0
12
7
7
3
0
0
0
0
57
0
0
37
20
2
5
17
33
16
41
767 Shundan qizlar: 357
0 Shundan qizlar: 0
101 Shundan qizlar: 46
72 Shundan qizlar: 37
92 Shundan qizlar: 48
74 Shundan qizlar: 24
62 Shundan qizlar: 31
64 Shundan qizlar: 28
68 Shundan qizlar: 32
59 Shundan qizlar: 24
61 Shundan qizlar: 30
77 Shundan qizlar: 39
37 Shundan qizlar: 18
18 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99895)-650-07-61
Xazratkulov Orif Xaydarovich Tel:(+99897)-242-43-90
300
18
15
0
4
0
0
1
0
47
0
0
35
12
2
2
13
29
21
26
679 Shundan qizlar: 322
0 Shundan qizlar: 0
79 Shundan qizlar: 41
61 Shundan qizlar: 24
76 Shundan qizlar: 33
71 Shundan qizlar: 34
61 Shundan qizlar: 28
65 Shundan qizlar: 35
71 Shundan qizlar: 31
63 Shundan qizlar: 35
52 Shundan qizlar: 21
44 Shundan qizlar: 25
36 Shundan qizlar: 15
19 - sonli umumta‘lim maktabi
+998982723603
Normurodov Jo'rabek Baxodirovich Tel:(+99893)-790-00-86
0
11
0
0
3
0
0
1
1
21
0
0
16
5
0
2
2
17
11
10
263 Shundan qizlar: 139
0 Shundan qizlar: 0
34 Shundan qizlar: 18
26 Shundan qizlar: 16
23 Shundan qizlar: 10
22 Shundan qizlar: 12
24 Shundan qizlar: 16
22 Shundan qizlar: 10
20 Shundan qizlar: 8
25 Shundan qizlar: 11
26 Shundan qizlar: 17
32 Shundan qizlar: 18
9 Shundan qizlar: 3
20 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(99) 420-36-20
Tagayeva Manzura Kulsaxatovna Tel:(+99894)-203-81-87
210
15
0
0
2
0
0
0
1
15
0
0
10
5
0
0
5
10
4
11
144 Shundan qizlar: 70
0 Shundan qizlar: 0
14 Shundan qizlar: 7
17 Shundan qizlar: 11
19 Shundan qizlar: 9
16 Shundan qizlar: 7
13 Shundan qizlar: 8
13 Shundan qizlar: 7
12 Shundan qizlar: 3
10 Shundan qizlar: 6
10 Shundan qizlar: 4
13 Shundan qizlar: 6
7 Shundan qizlar: 2
21 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(94) 463-00-21
Nomozov Xusan Eshmatovich Tel:+99894-4630021
210
14
0
1
3
0
0
0
0
25
0
0
17
8
0
3
9
13
6
19
329 Shundan qizlar: 167
0 Shundan qizlar: 0
45 Shundan qizlar: 20
46 Shundan qizlar: 23
34 Shundan qizlar: 21
44 Shundan qizlar: 24
22 Shundan qizlar: 8
16 Shundan qizlar: 7
31 Shundan qizlar: 9
29 Shundan qizlar: 18
26 Shundan qizlar: 21
28 Shundan qizlar: 13
8 Shundan qizlar: 3
22 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(99) 420-38-22
Boynazarov Shoydul Shotemirovich Tel:+998955024408
420
15
1
15
0
2
0
0
1
43
0
1
31
12
1
1
13
20
15
28
825 Shundan qizlar: 400
0 Shundan qizlar: 0
106 Shundan qizlar: 53
85 Shundan qizlar: 44
115 Shundan qizlar: 54
86 Shundan qizlar: 34
78 Shundan qizlar: 31
69 Shundan qizlar: 31
61 Shundan qizlar: 31
70 Shundan qizlar: 38
60 Shundan qizlar: 34
51 Shundan qizlar: 20
44 Shundan qizlar: 30
23 - sonli umumta‘lim maktabi
+99982723609
Berdimuratova Zebiniso Elmirzayevna Tel:+998937953284
0
18
0
1
0
0
0
0
1
32
0
0
23
9
1
1
10
20
14
18
581 Shundan qizlar: 263
0 Shundan qizlar: 0
74 Shundan qizlar: 24
73 Shundan qizlar: 33
53 Shundan qizlar: 21
60 Shundan qizlar: 32
52 Shundan qizlar: 22
49 Shundan qizlar: 23
43 Shundan qizlar: 20
54 Shundan qizlar: 27
50 Shundan qizlar: 24
52 Shundan qizlar: 29
21 Shundan qizlar: 8
24 - sonli umumta‘lim maktabi
+99898-272-36-21
Qodirova Umida Sultonmurodovna Tel:
0
15
15
0
0
2
0
0
1
29
0
0
16
13
0
2
9
18
9
20
270 Shundan qizlar: 122
0 Shundan qizlar: 0
35 Shundan qizlar: 19
18 Shundan qizlar: 5
41 Shundan qizlar: 18
22 Shundan qizlar: 9
25 Shundan qizlar: 15
21 Shundan qizlar: 8
19 Shundan qizlar: 5
19 Shundan qizlar: 10
33 Shundan qizlar: 19
26 Shundan qizlar: 9
11 Shundan qizlar: 5
25 - sonli umumta‘lim maktabi
+998955015325
Abilova Nazokat Yaxshiyevna Tel:(+99893)-637-14-57
420
17
16
1
0
2
0
1
0
49
0
0
42
7
0
7
11
31
12
37
569 Shundan qizlar: 295
0 Shundan qizlar: 0
65 Shundan qizlar: 41
49 Shundan qizlar: 29
76 Shundan qizlar: 35
72 Shundan qizlar: 33
47 Shundan qizlar: 21
42 Shundan qizlar: 21
58 Shundan qizlar: 29
39 Shundan qizlar: 22
38 Shundan qizlar: 21
38 Shundan qizlar: 14
45 Shundan qizlar: 29
27 - sonli umumta‘lim maktabi
+998982723608
Dusyarov Mansur Chorshanbiyevich Tel:(+99893)-767-09-05
0
17
0
0
6
0
0
0
0
21
0
2
13
8
0
1
6
14
11
10
182 Shundan qizlar: 82
0 Shundan qizlar: 0
23 Shundan qizlar: 8
30 Shundan qizlar: 12
11 Shundan qizlar: 4
33 Shundan qizlar: 14
16 Shundan qizlar: 7
13 Shundan qizlar: 8
13 Shundan qizlar: 6
8 Shundan qizlar: 5
12 Shundan qizlar: 3
16 Shundan qizlar: 9
7 Shundan qizlar: 6
28 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99898) 272-36-11
Ashurova Raxotoy Pardayevna Tel:+998982723611
0
17
0
0
10
0
0
0
0
40
0
1
29
11
2
4
12
22
10
30
646 Shundan qizlar: 310
0 Shundan qizlar: 0
72 Shundan qizlar: 33
69 Shundan qizlar: 31
60 Shundan qizlar: 25
86 Shundan qizlar: 48
58 Shundan qizlar: 33
61 Shundan qizlar: 24
52 Shundan qizlar: 22
62 Shundan qizlar: 34
50 Shundan qizlar: 26
50 Shundan qizlar: 24
26 Shundan qizlar: 10
29 - sonli umumta‘lim maktabi
+998982723625
Abraev Ibrogim Xayitalievich Tel:+9989446604753
320
16
15
0
10
2
0
1
0
25
1
0
20
5
0
2
9
5
9
16
337 Shundan qizlar: 151
0 Shundan qizlar: 0
46 Shundan qizlar: 19
27 Shundan qizlar: 13
40 Shundan qizlar: 15
34 Shundan qizlar: 15
39 Shundan qizlar: 21
26 Shundan qizlar: 9
29 Shundan qizlar: 17
33 Shundan qizlar: 12
16 Shundan qizlar: 6
24 Shundan qizlar: 15
23 Shundan qizlar: 9
30 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99) 898-272-36-17
Abdunazarov Shermuxammad Doniyorovich Tel:(+99891)-578-90-78
210
17
0
0
0
1
0
0
0
21
0
0
17
4
0
1
6
13
8
13
239 Shundan qizlar: 134
0 Shundan qizlar: 0
40 Shundan qizlar: 22
35 Shundan qizlar: 18
30 Shundan qizlar: 13
27 Shundan qizlar: 18
27 Shundan qizlar: 17
17 Shundan qizlar: 10
11 Shundan qizlar: 3
17 Shundan qizlar: 12
10 Shundan qizlar: 4
10 Shundan qizlar: 9
15 Shundan qizlar: 8
31 - sonli umumta‘lim maktabi
Xaydarova Gulnoza Xakimjanovna Tel:(+99890)-746-94-54
210
16
0
0
15
0
0
0
0
32
0
0
26
6
3
1
9
15
15
17
486 Shundan qizlar: 229
0 Shundan qizlar: 0
62 Shundan qizlar: 31
51 Shundan qizlar: 18
52 Shundan qizlar: 24
71 Shundan qizlar: 28
44 Shundan qizlar: 24
53 Shundan qizlar: 29
43 Shundan qizlar: 23
42 Shundan qizlar: 19
42 Shundan qizlar: 16
26 Shundan qizlar: 17
0 Shundan qizlar: 0
32 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99894)-517-56-81
Xotamov Chori Xushvaqtvich Tel:(+99899)-420-36-32
180
15
15
0
7
0
0
0
0
16
0
0
11
5
1
0
6
9
4
12
141 Shundan qizlar: 80
0 Shundan qizlar: 0
14 Shundan qizlar: 7
15 Shundan qizlar: 10
21 Shundan qizlar: 14
16 Shundan qizlar: 11
12 Shundan qizlar: 6
11 Shundan qizlar: 6
17 Shundan qizlar: 8
10 Shundan qizlar: 6
9 Shundan qizlar: 5
7 Shundan qizlar: 3
9 Shundan qizlar: 4
34 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99895)- 50-37-34
Maxmanova Ra'no Boyto'rayevna Tel:(+99893)-791-56-33
180
13
10
1
3
0
0
0
0
37
0
0
33
4
0
2
11
24
9
28
554 Shundan qizlar: 249
0 Shundan qizlar: 0
59 Shundan qizlar: 27
73 Shundan qizlar: 28
50 Shundan qizlar: 26
83 Shundan qizlar: 45
56 Shundan qizlar: 17
45 Shundan qizlar: 17
49 Shundan qizlar: 28
51 Shundan qizlar: 19
44 Shundan qizlar: 21
30 Shundan qizlar: 13
14 Shundan qizlar: 8
O`z.Res.BA tasarrufidagi Tasviriy va amaliy san`at maktabi
1
25
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
238 Shundan qizlar: 109
0 Shundan qizlar: 0
28 Shundan qizlar: 14
0 Shundan qizlar: 0
0 Shundan qizlar: 0
0 Shundan qizlar: 0
27 Shundan qizlar: 12
34 Shundan qizlar: 13
40 Shundan qizlar: 16
41 Shundan qizlar: 16
27 Shundan qizlar: 18
30 Shundan qizlar: 14
11 Shundan qizlar: 6
Termiz tuman
27
7121
466
174
59
86
29
0
6
11
1042
3
5
789
253
24
87
294
581
305
737
15583 Shundan qizlar: 7388
0 Shundan qizlar: 0
1918 Shundan qizlar: 898
1603 Shundan qizlar: 736
1638 Shundan qizlar: 767
1695 Shundan qizlar: 797
1425 Shundan qizlar: 680
1363 Shundan qizlar: 638
1370 Shundan qizlar: 638
1351 Shundan qizlar: 668
1230 Shundan qizlar: 581
1232 Shundan qizlar: 597
758 Shundan qizlar: 388