XTV tasarrufidagi muassasalar - - Bevosita XTV tasarrufidagi muassasalar - - Nodavlat ta‘lim muassasalari - - Boshqa vazirlik tasarrufidagi muassasalari - -

MUASSASALAR

Boshlang‘ich maktablar soni - - 11 - yillik muassasalar soni - - Maxsus muassasalar soni - - Kam kompeliktlik muassasalar soni - - 1 - Navbatli muassasalar soni - - 2 - Navbatli muassasalar soni - - 3 - Navbatli muassasalar soni - - Sinflar kesimida o‘quvchilarning o‘rtacha soni - -
O‘qituvchilar soni - - Oliy toifalilar - - I-toifalilar - - II-toifali - - Mutaxasislar - -

O‘QITUVCHILAR

Erkak o‘qituvchilar - -
Ayol o‘qituvchilar - -
Mutaxasis o‘qituvchilar soni - -
Nomutaxasis o‘qituvchilar soni - -
Oliy ma’lumotlilar - -
Oliy(Magistr) ma’lumotlilar - -
Oliy(bakalavr) ma’lumotlilar - -
O‘rta maxsus ma’lumotlilar - -
Fan nomzodlari soni - -
Fan doktorlari soni - -
"Xalq ta’limi a’lochisi" soni - -
"Xalq ta’limi homiysi" soni - -
Malaka oshirgan o‘qituvchilar soni - -
Malaka oshirmagan o‘qituvchilar soni - -
O‘quvchilar soni -
O‘zbek tilida - 4500
Rus tilida - 4500
Qoraqalpoq tilida - 4500
Qozoq tilida - 4500
Qirg‘iz tilida - 4500
Tojik tilida - 4500
Turkman tilida - 4500

O‘QUVCHILAR

O‘g‘il bola o‘quvchilar - - Qiz bola o‘quvchilar - - 1 - Sinf o‘quvchilari - - 1-4 - Sinf o‘quvchilari - - 9 - Sinf o‘quvchilari - - 5-9 - Sinf o‘quvchilari - - 11 - Sinf o‘quvchilari - - 10-11 - Sinf o‘quvchilari - -