1 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(71) 240-39-85
740
10
0
0
2
2
0
0
0
51
0
0
27
3
2
4
17
3
7
44
807 Shundan qizlar: 413
68 Shundan qizlar: 24
71 Shundan qizlar: 34
56 Shundan qizlar: 34
56 Shundan qizlar: 24
63 Shundan qizlar: 34
85 Shundan qizlar: 43
64 Shundan qizlar: 37
79 Shundan qizlar: 48
64 Shundan qizlar: 38
93 Shundan qizlar: 39
108 Shundan qizlar: 58
11 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(99) 871-24-00
415
14
1
1
0
0
0
0
0
56
2
2
37
5
1
5
19
2
6
50
942 Shundan qizlar: 473
69 Shundan qizlar: 36
81 Shundan qizlar: 43
74 Shundan qizlar: 37
95 Shundan qizlar: 41
107 Shundan qizlar: 67
87 Shundan qizlar: 48
103 Shundan qizlar: 50
75 Shundan qizlar: 34
98 Shundan qizlar: 44
87 Shundan qizlar: 43
66 Shundan qizlar: 30
15 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(71) 229-29-66
960
24
1
1
2
2
0
1
0
58
0
0
12
3
1
4
14
0
5
53
1080 Shundan qizlar: 490
132 Shundan qizlar: 63
187 Shundan qizlar: 78
107 Shundan qizlar: 43
68 Shundan qizlar: 30
94 Shundan qizlar: 40
90 Shundan qizlar: 50
99 Shundan qizlar: 43
69 Shundan qizlar: 28
83 Shundan qizlar: 43
77 Shundan qizlar: 38
74 Shundan qizlar: 34
16 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(71) 248-34-43
1070
23
15
15
2
2
0
0
0
65
1
1
29
6
4
6
18
0
18
47
1039 Shundan qizlar: 553
105 Shundan qizlar: 47
107 Shundan qizlar: 61
107 Shundan qizlar: 54
109 Shundan qizlar: 56
98 Shundan qizlar: 54
114 Shundan qizlar: 62
89 Shundan qizlar: 45
68 Shundan qizlar: 38
95 Shundan qizlar: 52
80 Shundan qizlar: 47
67 Shundan qizlar: 37
22 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(71) 227-35-27
1060
22
15
15
0
2
0
1
0
54
2
2
33
1
0
8
8
3
10
44
1176 Shundan qizlar: 595
167 Shundan qizlar: 86
116 Shundan qizlar: 60
89 Shundan qizlar: 45
82 Shundan qizlar: 48
118 Shundan qizlar: 60
120 Shundan qizlar: 51
98 Shundan qizlar: 37
104 Shundan qizlar: 66
100 Shundan qizlar: 41
114 Shundan qizlar: 60
68 Shundan qizlar: 41
24 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(71) 240-43-08
630
18
13
13
0
2
0
13
0
63
2
2
37
3
1
6
14
2
13
50
1323 Shundan qizlar: 666
198 Shundan qizlar: 86
166 Shundan qizlar: 87
121 Shundan qizlar: 65
98 Shundan qizlar: 51
127 Shundan qizlar: 69
101 Shundan qizlar: 49
114 Shundan qizlar: 60
100 Shundan qizlar: 45
115 Shundan qizlar: 57
108 Shundan qizlar: 61
75 Shundan qizlar: 36
28 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(71) 248-09-85
1600
57
15
15
26
2
0
0
1
102
1
1
29
3
2
13
40
4
13
89
2232 Shundan qizlar: 1171
203 Shundan qizlar: 114
215 Shundan qizlar: 99
178 Shundan qizlar: 105
195 Shundan qizlar: 101
251 Shundan qizlar: 139
240 Shundan qizlar: 113
215 Shundan qizlar: 118
207 Shundan qizlar: 109
197 Shundan qizlar: 114
182 Shundan qizlar: 86
149 Shundan qizlar: 73
29 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(71) 214-84-49
1450
19
0
0
5
2
0
0
0
84
1
1
44
5
6
9
29
5
11
73
2081 Shundan qizlar: 1024
376 Shundan qizlar: 186
360 Shundan qizlar: 157
286 Shundan qizlar: 131
129 Shundan qizlar: 64
137 Shundan qizlar: 64
166 Shundan qizlar: 97
154 Shundan qizlar: 79
111 Shundan qizlar: 58
118 Shundan qizlar: 60
109 Shundan qizlar: 55
135 Shundan qizlar: 73
46 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(91) 241-01-18
1176
16
0
0
3
2
0
0
0
64
1
1
13
6
1
4
12
1
6
58
1164 Shundan qizlar: 508
172 Shundan qizlar: 76
162 Shundan qizlar: 63
149 Shundan qizlar: 75
79 Shundan qizlar: 27
96 Shundan qizlar: 36
114 Shundan qizlar: 52
100 Shundan qizlar: 41
85 Shundan qizlar: 39
71 Shundan qizlar: 34
69 Shundan qizlar: 34
67 Shundan qizlar: 31
111 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(99) 871-24-20
630
24
19
19
0
1
0
1
0
42
1
1
22
2
1
4
8
0
6
36
671 Shundan qizlar: 332
87 Shundan qizlar: 42
68 Shundan qizlar: 29
59 Shundan qizlar: 24
43 Shundan qizlar: 30
67 Shundan qizlar: 37
70 Shundan qizlar: 28
65 Shundan qizlar: 33
59 Shundan qizlar: 20
65 Shundan qizlar: 40
42 Shundan qizlar: 28
46 Shundan qizlar: 21
119 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(71) 240-01-79
1176
17
0
0
8
2
0
0
0
51
1
1
30
1
2
7
9
0
8
43
983 Shundan qizlar: 458
236 Shundan qizlar: 99
138 Shundan qizlar: 72
86 Shundan qizlar: 38
84 Shundan qizlar: 24
76 Shundan qizlar: 34
60 Shundan qizlar: 32
79 Shundan qizlar: 45
55 Shundan qizlar: 29
53 Shundan qizlar: 29
60 Shundan qizlar: 32
56 Shundan qizlar: 24
133 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(71) 248-50-84
960
27
1
1
0
2
0
1
0
57
2
2
17
6
2
1
12
1
5
52
1077 Shundan qizlar: 548
126 Shundan qizlar: 64
129 Shundan qizlar: 55
102 Shundan qizlar: 50
113 Shundan qizlar: 62
105 Shundan qizlar: 56
97 Shundan qizlar: 50
87 Shundan qizlar: 45
96 Shundan qizlar: 49
79 Shundan qizlar: 48
66 Shundan qizlar: 34
77 Shundan qizlar: 35
134 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(71) 229-32-96
1650
19
14
14
6
2
0
0
0
73
2
2
34
7
1
3
26
3
10
63
1405 Shundan qizlar: 720
168 Shundan qizlar: 69
136 Shundan qizlar: 69
122 Shundan qizlar: 67
136 Shundan qizlar: 68
132 Shundan qizlar: 66
129 Shundan qizlar: 61
134 Shundan qizlar: 80
95 Shundan qizlar: 50
130 Shundan qizlar: 75
122 Shundan qizlar: 61
101 Shundan qizlar: 54
146 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(71) 240-08-08
1500
21
1
1
7
2
0
0
0
80
0
0
28
2
0
1
13
0
7
73
1549 Shundan qizlar: 759
153 Shundan qizlar: 74
201 Shundan qizlar: 97
231 Shundan qizlar: 108
204 Shundan qizlar: 105
147 Shundan qizlar: 72
145 Shundan qizlar: 71
116 Shundan qizlar: 60
97 Shundan qizlar: 48
105 Shundan qizlar: 52
75 Shundan qizlar: 34
75 Shundan qizlar: 38
159 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(99) 871-24-83
960
23
0
0
2
5
0
0
0
74
1
1
29
5
4
7
16
2
15
59
1799 Shundan qizlar: 767
0 Shundan qizlar: 0
157 Shundan qizlar: 82
223 Shundan qizlar: 102
242 Shundan qizlar: 101
0 Shundan qizlar: 0
258 Shundan qizlar: 108
235 Shundan qizlar: 98
201 Shundan qizlar: 77
202 Shundan qizlar: 85
152 Shundan qizlar: 54
129 Shundan qizlar: 60
165 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(71) 248-64-25
1103
27
18
18
0
2
0
1
0
98
2
2
50
3
5
16
25
2
18
80
1980 Shundan qizlar: 973
178 Shundan qizlar: 97
194 Shundan qizlar: 101
183 Shundan qizlar: 80
190 Shundan qizlar: 87
238 Shundan qizlar: 110
207 Shundan qizlar: 94
162 Shundan qizlar: 72
175 Shundan qizlar: 95
138 Shundan qizlar: 75
155 Shundan qizlar: 84
160 Shundan qizlar: 78
185 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(71) 248-79-67
960
26
1
1
3
2
0
1
0
65
1
1
40
6
2
3
13
3
12
53
1328 Shundan qizlar: 495
163 Shundan qizlar: 51
191 Shundan qizlar: 60
155 Shundan qizlar: 54
104 Shundan qizlar: 39
138 Shundan qizlar: 61
116 Shundan qizlar: 43
151 Shundan qizlar: 57
109 Shundan qizlar: 32
76 Shundan qizlar: 37
75 Shundan qizlar: 36
50 Shundan qizlar: 25
191 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(91) 191-73-63
1012
36
15
15
0
4
0
0
3
85
2
2
26
3
6
9
23
5
6
79
2228 Shundan qizlar: 973
144 Shundan qizlar: 61
140 Shundan qizlar: 66
287 Shundan qizlar: 125
239 Shundan qizlar: 107
268 Shundan qizlar: 121
245 Shundan qizlar: 105
228 Shundan qizlar: 93
206 Shundan qizlar: 78
188 Shundan qizlar: 82
180 Shundan qizlar: 90
103 Shundan qizlar: 45
196 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(71) 229-72-36
1532
18
14
14
0
1
0
0
0
92
1
1
18
11
1
5
20
3
14
78
1535 Shundan qizlar: 737
286 Shundan qizlar: 126
251 Shundan qizlar: 121
145 Shundan qizlar: 62
113 Shundan qizlar: 50
147 Shundan qizlar: 71
120 Shundan qizlar: 61
102 Shundan qizlar: 49
108 Shundan qizlar: 63
96 Shundan qizlar: 47
86 Shundan qizlar: 50
81 Shundan qizlar: 37
219 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(71) 229-08-46
1010
26
15
15
0
4
0
1
0
63
2
2
19
1
1
1
14
4
7
56
1087 Shundan qizlar: 574
149 Shundan qizlar: 71
99 Shundan qizlar: 51
103 Shundan qizlar: 65
95 Shundan qizlar: 55
99 Shundan qizlar: 50
84 Shundan qizlar: 46
95 Shundan qizlar: 54
84 Shundan qizlar: 45
88 Shundan qizlar: 45
90 Shundan qizlar: 46
101 Shundan qizlar: 46
224 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(71) 242-38-75
960
19
14
14
0
0
0
0
0
90
2
2
72
6
4
3
15
2
17
73
1873 Shundan qizlar: 889
248 Shundan qizlar: 123
261 Shundan qizlar: 121
271 Shundan qizlar: 105
298 Shundan qizlar: 131
142 Shundan qizlar: 70
140 Shundan qizlar: 64
128 Shundan qizlar: 71
122 Shundan qizlar: 62
104 Shundan qizlar: 56
89 Shundan qizlar: 46
70 Shundan qizlar: 40
233 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(71) 248-40-61
963
28
22
22
7
0
0
2
0
70
2
2
40
6
2
7
11
3
9
61
1671 Shundan qizlar: 732
140 Shundan qizlar: 70
154 Shundan qizlar: 69
224 Shundan qizlar: 78
184 Shundan qizlar: 78
198 Shundan qizlar: 96
173 Shundan qizlar: 71
164 Shundan qizlar: 86
121 Shundan qizlar: 56
132 Shundan qizlar: 56
101 Shundan qizlar: 43
80 Shundan qizlar: 29
234 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(71) 229-16-03
910
22
1
1
4
2
0
0
0
92
1
1
43
10
1
9
29
5
6
86
1834 Shundan qizlar: 982
136 Shundan qizlar: 73
150 Shundan qizlar: 82
172 Shundan qizlar: 93
163 Shundan qizlar: 83
190 Shundan qizlar: 97
169 Shundan qizlar: 98
172 Shundan qizlar: 100
190 Shundan qizlar: 93
155 Shundan qizlar: 82
169 Shundan qizlar: 89
168 Shundan qizlar: 92
242 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(71) 229-45-87
1920
38
0
0
0
3
0
0
0
117
0
0
56
3
5
15
18
1
8
109
3494 Shundan qizlar: 1531
350 Shundan qizlar: 154
356 Shundan qizlar: 160
424 Shundan qizlar: 170
374 Shundan qizlar: 155
440 Shundan qizlar: 185
356 Shundan qizlar: 168
345 Shundan qizlar: 175
261 Shundan qizlar: 107
255 Shundan qizlar: 108
192 Shundan qizlar: 84
141 Shundan qizlar: 65
243 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(99) 871-24-63
1104
31
15
15
5
2
0
0
1
130
2
2
88
2
4
12
43
4
19
111
2864 Shundan qizlar: 1337
175 Shundan qizlar: 91
196 Shundan qizlar: 97
214 Shundan qizlar: 102
247 Shundan qizlar: 112
301 Shundan qizlar: 133
354 Shundan qizlar: 168
311 Shundan qizlar: 138
261 Shundan qizlar: 118
303 Shundan qizlar: 146
272 Shundan qizlar: 126
230 Shundan qizlar: 106
249 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(97) 715-14-08
1815
31
25
25
0
0
0
1
0
142
2
2
108
3
10
12
43
2
14
128
3541 Shundan qizlar: 1672
232 Shundan qizlar: 109
175 Shundan qizlar: 95
345 Shundan qizlar: 159
386 Shundan qizlar: 172
442 Shundan qizlar: 199
353 Shundan qizlar: 182
386 Shundan qizlar: 196
332 Shundan qizlar: 158
353 Shundan qizlar: 153
302 Shundan qizlar: 138
235 Shundan qizlar: 111
261 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(99) 890-91-88
1200
25
1
1
0
5
0
1
0
43
0
0
9
3
0
1
11
2
7
36
1202 Shundan qizlar: 595
174 Shundan qizlar: 87
188 Shundan qizlar: 94
112 Shundan qizlar: 60
102 Shundan qizlar: 54
89 Shundan qizlar: 49
87 Shundan qizlar: 30
92 Shundan qizlar: 46
97 Shundan qizlar: 45
84 Shundan qizlar: 40
92 Shundan qizlar: 52
85 Shundan qizlar: 38
278 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(71) 229-20-18
1250
15
1
1
0
2
0
0
0
88
3
3
33
1
4
11
19
2
17
71
1963 Shundan qizlar: 907
139 Shundan qizlar: 69
214 Shundan qizlar: 118
188 Shundan qizlar: 94
261 Shundan qizlar: 108
233 Shundan qizlar: 86
220 Shundan qizlar: 93
171 Shundan qizlar: 84
177 Shundan qizlar: 82
148 Shundan qizlar: 71
120 Shundan qizlar: 59
92 Shundan qizlar: 43
298 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(71) 249-48-77
1259
20
15
15
0
2
0
1
0
133
3
3
51
5
15
4
25
6
19
114
3219 Shundan qizlar: 1516
169 Shundan qizlar: 83
268 Shundan qizlar: 132
343 Shundan qizlar: 173
462 Shundan qizlar: 195
476 Shundan qizlar: 212
361 Shundan qizlar: 177
296 Shundan qizlar: 147
273 Shundan qizlar: 126
231 Shundan qizlar: 111
191 Shundan qizlar: 84
149 Shundan qizlar: 76
315 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(90) 988-66-71
1200
49
1
1
0
2
0
0
0
64
1
1
23
3
1
12
17
4
9
55
1356 Shundan qizlar: 687
123 Shundan qizlar: 58
130 Shundan qizlar: 60
125 Shundan qizlar: 58
115 Shundan qizlar: 49
137 Shundan qizlar: 70
135 Shundan qizlar: 71
143 Shundan qizlar: 79
141 Shundan qizlar: 72
94 Shundan qizlar: 55
106 Shundan qizlar: 56
107 Shundan qizlar: 59
326 - sonli IDUM
+998(71) 246-81-11
960
21
15
15
0
2
0
0
0
76
1
1
49
0
1
20
10
4
6
70
1529 Shundan qizlar: 745
87 Shundan qizlar: 39
97 Shundan qizlar: 40
124 Shundan qizlar: 59
123 Shundan qizlar: 55
201 Shundan qizlar: 104
161 Shundan qizlar: 90
203 Shundan qizlar: 90
145 Shundan qizlar: 79
141 Shundan qizlar: 72
136 Shundan qizlar: 57
111 Shundan qizlar: 60
100 - sonli Tayanch harakat ANBBUIMI
+998(99) 871-24-60
210
26
0
0
1
0
9
0
0
124
1
1
91
3
1
0
0
0
7
117