5 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99871) 234-97-02
Yuldasheva Nodira Xasanovna Tel:(+99898)-364-22-42
500
24
14
2
0
4
0
1
1
56
0
6
55
1
2
11
16
26
4
52
2200 Shundan qizlar: 1006
0 Shundan qizlar: 0
184 Shundan qizlar: 77
254 Shundan qizlar: 108
273 Shundan qizlar: 134
52 Shundan qizlar: 21
242 Shundan qizlar: 91
464 Shundan qizlar: 212
202 Shundan qizlar: 105
163 Shundan qizlar: 73
150 Shundan qizlar: 87
126 Shundan qizlar: 60
90 Shundan qizlar: 38
9 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99871) 235-24-02
0
23
19
19
0
2
0
0
0
27
0
0
26
1
0
4
4
18
4
23
706 Shundan qizlar: 353
0 Shundan qizlar: 0
120 Shundan qizlar: 62
80 Shundan qizlar: 54
79 Shundan qizlar: 38
74 Shundan qizlar: 33
67 Shundan qizlar: 32
61 Shundan qizlar: 32
71 Shundan qizlar: 23
42 Shundan qizlar: 24
39 Shundan qizlar: 19
40 Shundan qizlar: 20
33 Shundan qizlar: 16
12 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(99) 871-22-32
Ergasheva Gulnora Karimovna Tel:(+99894)-615-83-84
400
40
15
10
4
2
0
2
1
45
0
2
43
2
0
3
9
21
5
40
701 Shundan qizlar: 363
0 Shundan qizlar: 0
112 Shundan qizlar: 50
82 Shundan qizlar: 44
60 Shundan qizlar: 30
67 Shundan qizlar: 37
66 Shundan qizlar: 36
57 Shundan qizlar: 34
53 Shundan qizlar: 27
72 Shundan qizlar: 47
47 Shundan qizlar: 21
53 Shundan qizlar: 25
32 Shundan qizlar: 12
17 - sonli IDUM
2362646
Mirbabayeva Gulnoz Xamzayevna Tel:(+94___)-699-26-58
490
44
35
20
0
0
0
0
0
88
0
0
87
1
8
23
23
29
6
82
2251 Shundan qizlar: 1000
0 Shundan qizlar: 0
201 Shundan qizlar: 90
180 Shundan qizlar: 96
217 Shundan qizlar: 99
357 Shundan qizlar: 157
280 Shundan qizlar: 123
243 Shundan qizlar: 105
177 Shundan qizlar: 74
179 Shundan qizlar: 78
165 Shundan qizlar: 63
136 Shundan qizlar: 66
116 Shundan qizlar: 49
21 - sonli umumta‘lim maktabi
224-98-55
Agzamova Nafisa Saydiakbarovna Tel:(+99899)-814-87-15
200
19
0
0
0
2
0
0
2
41
0
0
38
3
2
3
11
24
6
35
687 Shundan qizlar: 334
0 Shundan qizlar: 0
94 Shundan qizlar: 53
59 Shundan qizlar: 29
72 Shundan qizlar: 30
86 Shundan qizlar: 42
60 Shundan qizlar: 31
71 Shundan qizlar: 37
56 Shundan qizlar: 26
65 Shundan qizlar: 30
54 Shundan qizlar: 22
47 Shundan qizlar: 25
23 Shundan qizlar: 9
43 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99871) 234-90-34
Yanbarisova Edie Enverovna Tel:(+99894)-611-27-26
0
29
15
15
0
0
0
1
3
61
0
0
60
1
5
10
21
24
10
51
2076 Shundan qizlar: 916
0 Shundan qizlar: 0
240 Shundan qizlar: 90
216 Shundan qizlar: 94
272 Shundan qizlar: 129
255 Shundan qizlar: 105
199 Shundan qizlar: 90
188 Shundan qizlar: 89
167 Shundan qizlar: 72
148 Shundan qizlar: 72
144 Shundan qizlar: 59
148 Shundan qizlar: 75
99 Shundan qizlar: 41
51 - sonli IDUM
(+99 87)-123-55-206
Karimova Nargiza Fayzullayevna Tel:+998946174897
0
24
17
1
0
2
0
1
0
62
0
1
58
4
5
10
18
29
2
60
1563 Shundan qizlar: 729
0 Shundan qizlar: 0
179 Shundan qizlar: 79
179 Shundan qizlar: 65
175 Shundan qizlar: 89
191 Shundan qizlar: 95
173 Shundan qizlar: 90
126 Shundan qizlar: 63
128 Shundan qizlar: 63
120 Shundan qizlar: 58
118 Shundan qizlar: 58
110 Shundan qizlar: 42
64 Shundan qizlar: 27
58 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99871) 212-38-64
Usmanova Maxmuda Tadjibayevna Tel:
0
17
0
0
15
0
0
0
0
22
0
0
20
2
0
1
9
10
4
18
575 Shundan qizlar: 206
0 Shundan qizlar: 0
39 Shundan qizlar: 14
47 Shundan qizlar: 23
33 Shundan qizlar: 17
36 Shundan qizlar: 13
75 Shundan qizlar: 25
86 Shundan qizlar: 28
68 Shundan qizlar: 21
64 Shundan qizlar: 19
48 Shundan qizlar: 19
63 Shundan qizlar: 18
16 Shundan qizlar: 9
63 - sonli umumta‘lim maktabi
(+_71__)-212-32-09
Umaraliyeva Mastura Zufarovna Tel:(+99890)-373-93-35
690
32
27
2
0
2
0
0
0
37
0
0
36
1
0
4
18
15
2
35
854 Shundan qizlar: 393
0 Shundan qizlar: 0
37 Shundan qizlar: 18
79 Shundan qizlar: 35
101 Shundan qizlar: 50
104 Shundan qizlar: 54
77 Shundan qizlar: 24
66 Shundan qizlar: 31
98 Shundan qizlar: 46
73 Shundan qizlar: 40
88 Shundan qizlar: 38
84 Shundan qizlar: 35
47 Shundan qizlar: 22
70 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99871) 234-97-65
Kadirova Barno Mirvaliyevna Tel:(+99893)-511-00-11
0
21
19
2
0
2
0
1
0
58
2
7
57
1
2
8
16
32
4
54
1022 Shundan qizlar: 511
0 Shundan qizlar: 0
118 Shundan qizlar: 59
86 Shundan qizlar: 46
106 Shundan qizlar: 61
109 Shundan qizlar: 51
86 Shundan qizlar: 38
90 Shundan qizlar: 52
94 Shundan qizlar: 45
86 Shundan qizlar: 42
110 Shundan qizlar: 58
104 Shundan qizlar: 49
33 Shundan qizlar: 10
80 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99871) 237-63-56
Magadiyeva Rima Gilfanovna Tel:
660
15
11
1
0
2
0
0
0
19
0
0
19
0
6
1
4
7
3
16
412 Shundan qizlar: 207
0 Shundan qizlar: 0
46 Shundan qizlar: 21
46 Shundan qizlar: 25
29 Shundan qizlar: 13
47 Shundan qizlar: 27
48 Shundan qizlar: 22
41 Shundan qizlar: 18
24 Shundan qizlar: 12
40 Shundan qizlar: 23
34 Shundan qizlar: 16
36 Shundan qizlar: 17
21 Shundan qizlar: 13
86 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(99) 871-22-45
Tursumetova Feruza Rasulmetovna Tel:(+99890)-982-76-00
850
23
11
1
11
0
0
1
0
85
0
3
82
3
7
5
17
52
4
81
2089 Shundan qizlar: 942
0 Shundan qizlar: 0
213 Shundan qizlar: 93
229 Shundan qizlar: 110
258 Shundan qizlar: 136
227 Shundan qizlar: 91
216 Shundan qizlar: 103
200 Shundan qizlar: 89
201 Shundan qizlar: 94
177 Shundan qizlar: 69
181 Shundan qizlar: 80
135 Shundan qizlar: 62
52 Shundan qizlar: 15
96 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99 87)-226-79-03
Magrupova Dilafruz Xojakbarovna Tel:(+248 1)-8 0-3_-__
0
21
1
1
0
0
0
0
0
22
0
0
20
2
1
5
9
6
2
20
525 Shundan qizlar: 250
0 Shundan qizlar: 0
75 Shundan qizlar: 41
39 Shundan qizlar: 13
54 Shundan qizlar: 24
62 Shundan qizlar: 25
45 Shundan qizlar: 19
56 Shundan qizlar: 29
48 Shundan qizlar: 27
39 Shundan qizlar: 21
44 Shundan qizlar: 23
43 Shundan qizlar: 19
20 Shundan qizlar: 9
97 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99871)-212-98-65
Salimova Mukarram Mamatxanovna Tel:212-88-29
1176
28
0
2
0
2
0
1
0
82
0
3
79
3
5
8
25
43
2
80
2743 Shundan qizlar: 1313
0 Shundan qizlar: 0
259 Shundan qizlar: 111
276 Shundan qizlar: 136
327 Shundan qizlar: 162
274 Shundan qizlar: 122
292 Shundan qizlar: 135
280 Shundan qizlar: 136
227 Shundan qizlar: 120
233 Shundan qizlar: 107
257 Shundan qizlar: 135
199 Shundan qizlar: 91
119 Shundan qizlar: 58
98 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99871)-260-28-29
Saturyan Alla Sergeyevna Tel:907-49-79
742
35
16
2
0
0
0
1
1
65
1
0
61
4
1
8
21
35
4
61
1470 Shundan qizlar: 659
0 Shundan qizlar: 0
154 Shundan qizlar: 59
164 Shundan qizlar: 74
152 Shundan qizlar: 66
138 Shundan qizlar: 59
146 Shundan qizlar: 65
136 Shundan qizlar: 56
143 Shundan qizlar: 58
135 Shundan qizlar: 64
130 Shundan qizlar: 66
121 Shundan qizlar: 70
51 Shundan qizlar: 22
105 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99872)-350-80-4_
Xodjayev Akmal Muratxodjayevich Tel:(+99871)-235-70-97
0
17
2
2
3
0
0
0
0
26
0
3
26
0
0
1
10
15
3
23
596 Shundan qizlar: 309
0 Shundan qizlar: 0
77 Shundan qizlar: 43
50 Shundan qizlar: 21
61 Shundan qizlar: 38
68 Shundan qizlar: 27
57 Shundan qizlar: 32
55 Shundan qizlar: 28
46 Shundan qizlar: 24
56 Shundan qizlar: 33
58 Shundan qizlar: 29
41 Shundan qizlar: 21
27 Shundan qizlar: 13
117 - sonli umumta‘lim maktabi
2124252
720
18
0
1
0
0
0
0
0
32
2
0
28
4
0
0
13
19
6
26
401 Shundan qizlar: 204
0 Shundan qizlar: 0
27 Shundan qizlar: 13
31 Shundan qizlar: 16
53 Shundan qizlar: 32
45 Shundan qizlar: 19
26 Shundan qizlar: 12
36 Shundan qizlar: 18
49 Shundan qizlar: 27
34 Shundan qizlar: 16
34 Shundan qizlar: 20
41 Shundan qizlar: 23
25 Shundan qizlar: 8
122 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99871) 223-49-51
Usmonova Nodira Qoyiljonovna Tel:
0
14
0
2
0
3
0
1
0
42
0
0
41
1
4
2
11
14
6
36
857 Shundan qizlar: 382
0 Shundan qizlar: 0
106 Shundan qizlar: 48
91 Shundan qizlar: 43
97 Shundan qizlar: 47
96 Shundan qizlar: 53
72 Shundan qizlar: 29
74 Shundan qizlar: 35
91 Shundan qizlar: 36
67 Shundan qizlar: 23
65 Shundan qizlar: 25
56 Shundan qizlar: 23
42 Shundan qizlar: 20
150 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99871)-226-54-58
Aripova Kamila Karimovna Tel:(+99899)-825-22-45
0
50
15
15
0
11
0
0
2
44
0
1
43
1
0
3
11
30
3
41
891 Shundan qizlar: 450
0 Shundan qizlar: 0
125 Shundan qizlar: 57
110 Shundan qizlar: 50
129 Shundan qizlar: 62
98 Shundan qizlar: 49
98 Shundan qizlar: 53
95 Shundan qizlar: 46
59 Shundan qizlar: 37
62 Shundan qizlar: 30
38 Shundan qizlar: 19
55 Shundan qizlar: 35
22 Shundan qizlar: 12
220 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99371)-224-20-86
Abdullayeva Mazluma Sodiqovna Tel:(+99897)-723-82-44
588
22
5
5
0
2
0
1
0
40
0
0
40
0
0
5
16
19
2
38
1244 Shundan qizlar: 589
0 Shundan qizlar: 0
191 Shundan qizlar: 99
155 Shundan qizlar: 60
168 Shundan qizlar: 78
116 Shundan qizlar: 67
127 Shundan qizlar: 59
98 Shundan qizlar: 44
117 Shundan qizlar: 57
84 Shundan qizlar: 36
79 Shundan qizlar: 39
72 Shundan qizlar: 34
37 Shundan qizlar: 16
235 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99871)-221-08-59
Sulaymanova Mumina Raximovna Tel:+998909608201
600
35
16
16
0
4
0
0
0
91
1
0
85
6
5
3
17
64
9
82
2489 Shundan qizlar: 1074
0 Shundan qizlar: 0
250 Shundan qizlar: 93
269 Shundan qizlar: 125
297 Shundan qizlar: 122
282 Shundan qizlar: 129
273 Shundan qizlar: 120
232 Shundan qizlar: 95
220 Shundan qizlar: 101
237 Shundan qizlar: 103
202 Shundan qizlar: 88
138 Shundan qizlar: 61
89 Shundan qizlar: 37
240 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99871)-225-29-02
Maxamedova Nodira Fayzullayevna Tel:(+99890)-121-53-22
1176
27
1
2
0
2
0
1
0
69
0
0
60
9
2
3
15
36
5
64
1606 Shundan qizlar: 744
0 Shundan qizlar: 0
207 Shundan qizlar: 107
196 Shundan qizlar: 84
192 Shundan qizlar: 93
137 Shundan qizlar: 51
160 Shundan qizlar: 74
153 Shundan qizlar: 70
145 Shundan qizlar: 63
122 Shundan qizlar: 55
126 Shundan qizlar: 62
118 Shundan qizlar: 57
50 Shundan qizlar: 28
246 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(99) 871-22-18
Гаспарян Светлана Суреновна Tel:2212248
0
20
0
0
0
2
0
0
1
87
0
2
86
1
14
12
14
44
5
82
3749 Shundan qizlar: 1670
0 Shundan qizlar: 0
268 Shundan qizlar: 108
399 Shundan qizlar: 177
438 Shundan qizlar: 188
485 Shundan qizlar: 218
434 Shundan qizlar: 211
398 Shundan qizlar: 179
380 Shundan qizlar: 186
331 Shundan qizlar: 137
259 Shundan qizlar: 123
243 Shundan qizlar: 109
114 Shundan qizlar: 34
247 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99871) 222-88-14
Tulametova Saodat Mirsalimovna Tel:(+99890)-318-05-92
1176
20
15
15
0
2
0
0
-1
45
0
0
40
5
6
4
8
23
2
43
1145 Shundan qizlar: 567
0 Shundan qizlar: 0
170 Shundan qizlar: 80
138 Shundan qizlar: 69
146 Shundan qizlar: 62
137 Shundan qizlar: 77
118 Shundan qizlar: 60
108 Shundan qizlar: 54
82 Shundan qizlar: 43
87 Shundan qizlar: 44
65 Shundan qizlar: 31
66 Shundan qizlar: 38
28 Shundan qizlar: 9
250 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(99) 871-22-20
Salamova Maxbuba Nartajiyevna Tel:9589932
400
26
19
1
0
2
0
1
0
66
2
1
64
2
3
2
21
39
8
58
1680 Shundan qizlar: 841
0 Shundan qizlar: 0
242 Shundan qizlar: 120
192 Shundan qizlar: 91
217 Shundan qizlar: 104
225 Shundan qizlar: 123
175 Shundan qizlar: 87
173 Shundan qizlar: 85
92 Shundan qizlar: 46
124 Shundan qizlar: 56
129 Shundan qizlar: 70
89 Shundan qizlar: 50
22 Shundan qizlar: 9
257 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99871)- 22-55-68
Islyamova Anjelika Albertovna Tel:2942008
1176
31
16
1
0
2
0
0
0
71
1
1
68
3
7
9
14
38
5
66
2394 Shundan qizlar: 1051
0 Shundan qizlar: 0
237 Shundan qizlar: 93
236 Shundan qizlar: 93
255 Shundan qizlar: 114
269 Shundan qizlar: 117
257 Shundan qizlar: 129
224 Shundan qizlar: 104
226 Shundan qizlar: 102
230 Shundan qizlar: 106
191 Shundan qizlar: 82
156 Shundan qizlar: 62
113 Shundan qizlar: 49
258 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(99) 871-22-23
1176
18
15
0
2
2
0
0
0
65
0
1
65
0
5
5
25
29
0
65
1597 Shundan qizlar: 806
0 Shundan qizlar: 0
171 Shundan qizlar: 88
155 Shundan qizlar: 72
174 Shundan qizlar: 93
161 Shundan qizlar: 79
171 Shundan qizlar: 81
139 Shundan qizlar: 64
154 Shundan qizlar: 78
158 Shundan qizlar: 88
123 Shundan qizlar: 62
136 Shundan qizlar: 77
55 Shundan qizlar: 24
259 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99871)-225-22-79
Tokareva Irina Aleksandrovna Tel:(+99897)-155-44-10
1176
22
15
2
0
2
0
1
0
38
0
0
36
2
3
1
10
23
2
36
1142 Shundan qizlar: 529
0 Shundan qizlar: 0
183 Shundan qizlar: 80
128 Shundan qizlar: 64
135 Shundan qizlar: 61
140 Shundan qizlar: 65
98 Shundan qizlar: 44
96 Shundan qizlar: 38
103 Shundan qizlar: 61
86 Shundan qizlar: 34
65 Shundan qizlar: 33
97 Shundan qizlar: 45
11 Shundan qizlar: 4
260 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(99) 871-22-10
Kim Galina Matveyevna Tel:(+99890)-358-68-53
0
36
21
10
4
2
0
0
1
88
0
0
83
5
9
10
24
44
3
85
3681 Shundan qizlar: 1678
0 Shundan qizlar: 0
298 Shundan qizlar: 127
406 Shundan qizlar: 192
445 Shundan qizlar: 214
358 Shundan qizlar: 158
438 Shundan qizlar: 207
371 Shundan qizlar: 179
335 Shundan qizlar: 155
327 Shundan qizlar: 140
259 Shundan qizlar: 118
267 Shundan qizlar: 122
177 Shundan qizlar: 66
265 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(99) 872-25-98
Mirzamuxamedova Mashkura Rahmatovna Tel:(+92139)-88_-__-__
1556
26
16
17
5
2
0
1
0
64
0
1
61
3
3
5
23
33
9
55
1628 Shundan qizlar: 835
0 Shundan qizlar: 0
179 Shundan qizlar: 86
190 Shundan qizlar: 97
204 Shundan qizlar: 106
176 Shundan qizlar: 84
159 Shundan qizlar: 91
151 Shundan qizlar: 75
145 Shundan qizlar: 75
131 Shundan qizlar: 68
140 Shundan qizlar: 70
112 Shundan qizlar: 68
41 Shundan qizlar: 15
271 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99871) 225-60-58
Kadirova Latofat Talatovna Tel:
630
16
15
1
2
2
0
1
0
58
0
0
54
4
4
6
13
35
5
53
980 Shundan qizlar: 510
0 Shundan qizlar: 0
110 Shundan qizlar: 51
96 Shundan qizlar: 42
102 Shundan qizlar: 55
71 Shundan qizlar: 43