1 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(99) 865-22-37
1176
16
13
13
2
2
0
0
0
98
2
2
58
7
9
13
13
5
8
90
2137 Shundan qizlar: 961
171 Shundan qizlar: 76
292 Shundan qizlar: 127
0 Shundan qizlar: 0
297 Shundan qizlar: 131
269 Shundan qizlar: 113
235 Shundan qizlar: 107
197 Shundan qizlar: 81
194 Shundan qizlar: 99
179 Shundan qizlar: 73
150 Shundan qizlar: 65
153 Shundan qizlar: 89
2 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(99) 865-22-32
1120
28
17
17
0
2
0
0
1
134
0
0
55
10
10
21
37
5
6
128
2395 Shundan qizlar: 1035
174 Shundan qizlar: 66
177 Shundan qizlar: 69
252 Shundan qizlar: 130
232 Shundan qizlar: 95
263 Shundan qizlar: 117
216 Shundan qizlar: 83
251 Shundan qizlar: 98
213 Shundan qizlar: 105
226 Shundan qizlar: 104
201 Shundan qizlar: 82
190 Shundan qizlar: 86
3 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(65) 221-11-89
1176
21
16
16
0
2
0
0
1
93
1
1
37
9
3
7
26
3
12
81
1066 Shundan qizlar: 528
87 Shundan qizlar: 50
90 Shundan qizlar: 49
98 Shundan qizlar: 47
129 Shundan qizlar: 58
119 Shundan qizlar: 66
99 Shundan qizlar: 39
88 Shundan qizlar: 38
92 Shundan qizlar: 45
89 Shundan qizlar: 45
86 Shundan qizlar: 46
89 Shundan qizlar: 45
4 - sonli IDUM
+998(65) 221-23-09
102
0
0
0
0
0
0
0
0
98
1
1
45
0
2
20
32
6
7
91
1291 Shundan qizlar: 612
154 Shundan qizlar: 72
157 Shundan qizlar: 75
115 Shundan qizlar: 45
154 Shundan qizlar: 63
140 Shundan qizlar: 68
137 Shundan qizlar: 70
98 Shundan qizlar: 53
98 Shundan qizlar: 49
99 Shundan qizlar: 47
66 Shundan qizlar: 34
73 Shundan qizlar: 36
5 - sonli umumta‘lim maktabi
83652241518
1176
21
1
1
0
4
0
0
1
35
0
0
20
0
0
7
8
1
6
29
422 Shundan qizlar: 220
38 Shundan qizlar: 25
41 Shundan qizlar: 17
48 Shundan qizlar: 31
43 Shundan qizlar: 20
42 Shundan qizlar: 18
39 Shundan qizlar: 22
30 Shundan qizlar: 14
37 Shundan qizlar: 12
24 Shundan qizlar: 14
35 Shundan qizlar: 21
45 Shundan qizlar: 26
6 - sonli IDUM
221-46-04
630
0
0
0
0
0
0
0
0
84
2
2
31
2
8
15
21
5
9
75
1072 Shundan qizlar: 538
111 Shundan qizlar: 61
110 Shundan qizlar: 53
115 Shundan qizlar: 55
115 Shundan qizlar: 55
119 Shundan qizlar: 54
108 Shundan qizlar: 54
83 Shundan qizlar: 43
79 Shundan qizlar: 37
86 Shundan qizlar: 46
85 Shundan qizlar: 54
61 Shundan qizlar: 26
7 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(91) 403-29-46
1176
15
7
7
2
3
0
1
0
63
1
1
38
2
1
11
16
1
5
58
830 Shundan qizlar: 396
120 Shundan qizlar: 51
81 Shundan qizlar: 45
90 Shundan qizlar: 42
63 Shundan qizlar: 32
93 Shundan qizlar: 38
70 Shundan qizlar: 34
70 Shundan qizlar: 37
70 Shundan qizlar: 34
55 Shundan qizlar: 28
59 Shundan qizlar: 28
59 Shundan qizlar: 27
8 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(65) 222-64-49
1176
28
1
1
17
2
0
0
0
125
2
2
72
7
5
21
45
5
10
115
1972 Shundan qizlar: 858
176 Shundan qizlar: 79
217 Shundan qizlar: 87
217 Shundan qizlar: 98
223 Shundan qizlar: 104
192 Shundan qizlar: 72
180 Shundan qizlar: 75
168 Shundan qizlar: 86
175 Shundan qizlar: 81
178 Shundan qizlar: 72
145 Shundan qizlar: 68
101 Shundan qizlar: 36
9 - sonli umumta‘lim maktabi
83652242056
420
22
0
0
4
2
0
1
0
45
0
0
16
2
0
6
10
0
8
37
451 Shundan qizlar: 233
32 Shundan qizlar: 14
41 Shundan qizlar: 22
48 Shundan qizlar: 27
49 Shundan qizlar: 27
41 Shundan qizlar: 21
50 Shundan qizlar: 27
30 Shundan qizlar: 14
46 Shundan qizlar: 23
46 Shundan qizlar: 27
36 Shundan qizlar: 17
32 Shundan qizlar: 14
10 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(65) 224-30-20
640
34
30
30
0
2
0
0
1
72
1
1
16
7
5
9
17
2
13
59
668 Shundan qizlar: 339
80 Shundan qizlar: 43
60 Shundan qizlar: 32
58 Shundan qizlar: 26
59 Shundan qizlar: 28
79 Shundan qizlar: 42
62 Shundan qizlar: 34
64 Shundan qizlar: 33
53 Shundan qizlar: 27
50 Shundan qizlar: 24
58 Shundan qizlar: 27
45 Shundan qizlar: 23
11 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(65) 221-93-80
784
21
16
16
1
3
0
0
0
81
2
2
18
1
1
16
22
3
10
71
982 Shundan qizlar: 492
91 Shundan qizlar: 48
111 Shundan qizlar: 53
102 Shundan qizlar: 34
78 Shundan qizlar: 44
127 Shundan qizlar: 67
72 Shundan qizlar: 35
93 Shundan qizlar: 51
84 Shundan qizlar: 48
83 Shundan qizlar: 39
80 Shundan qizlar: 42
61 Shundan qizlar: 31
12 - sonli umumta‘lim maktabi
(+0365 )-222-30-70
1176
0
15
15
0
2
0
15
1
87
2
2
30
11
3
7
25
3
9
78
1433 Shundan qizlar: 645
217 Shundan qizlar: 98
126 Shundan qizlar: 62
154 Shundan qizlar: 66
146 Shundan qizlar: 59
153 Shundan qizlar: 69
133 Shundan qizlar: 61
109 Shundan qizlar: 40
109 Shundan qizlar: 52
120 Shundan qizlar: 54
76 Shundan qizlar: 44
90 Shundan qizlar: 40
13 - sonli umumta‘lim maktabi
+998652263748
1576
29
16
16
9
2
0
0
1
106
3
3
41
1
4
9
40
3
7
99
1426 Shundan qizlar: 672
174 Shundan qizlar: 77
148 Shundan qizlar: 73
157 Shundan qizlar: 74
147 Shundan qizlar: 53
150 Shundan qizlar: 62
109 Shundan qizlar: 48
98 Shundan qizlar: 52
126 Shundan qizlar: 66
112 Shundan qizlar: 63
116 Shundan qizlar: 58
89 Shundan qizlar: 46
14 - sonli umumta‘lim maktabi
83652217515
1296
19
15
15
3
3
0
1
0
90
0
0
43
5
4
7
41
4
14
76
1322 Shundan qizlar: 691
143 Shundan qizlar: 76
128 Shundan qizlar: 59
125 Shundan qizlar: 62
122 Shundan qizlar: 68
158 Shundan qizlar: 65
110 Shundan qizlar: 58
115 Shundan qizlar: 67
131 Shundan qizlar: 77
104 Shundan qizlar: 57
105 Shundan qizlar: 52
81 Shundan qizlar: 50
15 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(65) 224-12-89
1176
20
15
15
0
2
0
0
0
46
0
0
27
2
1
2
20
2
8
38
538 Shundan qizlar: 256
50 Shundan qizlar: 17
55 Shundan qizlar: 24
51 Shundan qizlar: 24
44 Shundan qizlar: 19
49 Shundan qizlar: 27
41 Shundan qizlar: 20
51 Shundan qizlar: 22
41 Shundan qizlar: 20
51 Shundan qizlar: 27
44 Shundan qizlar: 23
61 Shundan qizlar: 33
16 - sonli umumta‘lim maktabi
+998652252574
16
19
0
0
0
3
0
1
1
75
1
1
39
8
5
9
27
2
12
63
1334 Shundan qizlar: 615
134 Shundan qizlar: 69
128 Shundan qizlar: 60
123 Shundan qizlar: 58
100 Shundan qizlar: 45
166 Shundan qizlar: 77
137 Shundan qizlar: 56
110 Shundan qizlar: 45
124 Shundan qizlar: 58
125 Shundan qizlar: 63
96 Shundan qizlar: 51
91 Shundan qizlar: 33
17 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99891) 409-54-36
1669
43
24
24
0
3
0
1
0
125
2
2
47
6
8
23
27
6
12
113
2175 Shundan qizlar: 1011
250 Shundan qizlar: 117
202 Shundan qizlar: 86
219 Shundan qizlar: 106
210 Shundan qizlar: 96
265 Shundan qizlar: 120
171 Shundan qizlar: 87
189 Shundan qizlar: 85
178 Shundan qizlar: 96
191 Shundan qizlar: 90
164 Shundan qizlar: 75
136 Shundan qizlar: 53
18 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(86) 224-86-15
760
0
0
0
0
2
0
0
1
42
1
1
31
3
2
5
17
1
4
38
609 Shundan qizlar: 296
68 Shundan qizlar: 32
59 Shundan qizlar: 28
54 Shundan qizlar: 25
53 Shundan qizlar: 23
61 Shundan qizlar: 32
73 Shundan qizlar: 33
54 Shundan qizlar: 29
38 Shundan qizlar: 22
35 Shundan qizlar: 19
68 Shundan qizlar: 31
46 Shundan qizlar: 22
19 - sonli IDUM
(+99865)-223-21-52
731
18
15
15
0
2
0
0
1
87
1
1
42
6
4
10
30
2
8
79
1409 Shundan qizlar: 565
171 Shundan qizlar: 86
86 Shundan qizlar: 48
137 Shundan qizlar: 61
140 Shundan qizlar: 65
115 Shundan qizlar: 44
168 Shundan qizlar: 59
147 Shundan qizlar: 58
145 Shundan qizlar: 47
114 Shundan qizlar: 38
116 Shundan qizlar: 35
70 Shundan qizlar: 24
20 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(65) 225-36-35
1700
23
15
15
1
2
0
1
0
95
1
1
67
4
0
14
28
3
12
83
1729 Shundan qizlar: 739
142 Shundan qizlar: 65
133 Shundan qizlar: 52
148 Shundan qizlar: 76
139 Shundan qizlar: 82
165 Shundan qizlar: 80
189 Shundan qizlar: 82
161 Shundan qizlar: 72
170 Shundan qizlar: 66
191 Shundan qizlar: 66
156 Shundan qizlar: 54
135 Shundan qizlar: 44
21 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(65) 226-74-94
1203
15
15
15
1
2
0
1
1
78
1
1
29
6
1
8
20
6
12
66
2008 Shundan qizlar: 846
114 Shundan qizlar: 46
205 Shundan qizlar: 90
278 Shundan qizlar: 121
236 Shundan qizlar: 92
244 Shundan qizlar: 89
203 Shundan qizlar: 95
190 Shundan qizlar: 79
149 Shundan qizlar: 64
166 Shundan qizlar: 67
137 Shundan qizlar: 62
86 Shundan qizlar: 41
22 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(65) 224-73-05
1568
29
20
20
6
3
0
2
0
94
2
2
36
1
2
12
25
5
12
82
1336 Shundan qizlar: 676
214 Shundan qizlar: 108
147 Shundan qizlar: 68
141 Shundan qizlar: 83
126 Shundan qizlar: 56
136 Shundan qizlar: 72
128 Shundan qizlar: 62
113 Shundan qizlar: 57
105 Shundan qizlar: 60
95 Shundan qizlar: 38
73 Shundan qizlar: 34
58 Shundan qizlar: 38
23 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(65) 223-13-37
1134
22
1
1
11
3
0
1
0
87
1
1
23
7
3
10
33
0
12
75
1543 Shundan qizlar: 772
155 Shundan qizlar: 77
119 Shundan qizlar: 52
207 Shundan qizlar: 103
141 Shundan qizlar: 73
226 Shundan qizlar: 119
113 Shundan qizlar: 57
134 Shundan qizlar: 67
114 Shundan qizlar: 56
140 Shundan qizlar: 69
88 Shundan qizlar: 44
106 Shundan qizlar: 55
24 - sonli umumta‘lim maktabi
83652285753
631
13
9
9
0
2
0
1
2
66
2
2
25
4
0
6
37
5
10
56
909 Shundan qizlar: 452
91 Shundan qizlar: 44
83 Shundan qizlar: 49
81 Shundan qizlar: 33
95 Shundan qizlar: 58
86 Shundan qizlar: 39
90 Shundan qizlar: 43
83 Shundan qizlar: 38
95 Shundan qizlar: 43
67 Shundan qizlar: 29
63 Shundan qizlar: 30
75 Shundan qizlar: 46
25 - sonli umumta‘lim maktabi
83652286772
440
18
15
15
0
2
0
0
1
42
1
1
18
2
0
7
19
3
8
34
561 Shundan qizlar: 270
52 Shundan qizlar: 30
54 Shundan qizlar: 26
57 Shundan qizlar: 30
52 Shundan qizlar: 29
48 Shundan qizlar: 27
43 Shundan qizlar: 20
50 Shundan qizlar: 20
64 Shundan qizlar: 28
32 Shundan qizlar: 12
61 Shundan qizlar: 31
48 Shundan qizlar: 17
26 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(99) 865-22-85
1169
22
15
15
2
2
0
1
0
81
2
2
27
6
1
15
25
5
12
69
1103 Shundan qizlar: 549
103 Shundan qizlar: 48
115 Shundan qizlar: 46
116 Shundan qizlar: 61
101 Shundan qizlar: 57
103 Shundan qizlar: 51
92 Shundan qizlar: 47
108 Shundan qizlar: 53
101 Shundan qizlar: 51
92 Shundan qizlar: 50
95 Shundan qizlar: 51
77 Shundan qizlar: 34
27 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(36) 522-85-46
630
15
13
13
3
2
0
1
1
52
0
0
15
4
0
4
8
0
16
36
617 Shundan qizlar: 310
55 Shundan qizlar: 29
58 Shundan qizlar: 32
63 Shundan qizlar: 28
78 Shundan qizlar: 39
60 Shundan qizlar: 33
60 Shundan qizlar: 27
53 Shundan qizlar: 30
56 Shundan qizlar: 29
44 Shundan qizlar: 24
47 Shundan qizlar: 23
43 Shundan qizlar: 16
28 - sonli umumta‘lim maktabi
(+9865_)-228-60-76
784
35
15
15
0
2
0
1
0
76
2
2
21
7
3
15
27
3
5
71
890 Shundan qizlar: 460
80 Shundan qizlar: 49
74 Shundan qizlar: 38
97 Shundan qizlar: 46
89 Shundan qizlar: 44
100 Shundan qizlar: 44
86 Shundan qizlar: 37
78 Shundan qizlar: 39
86 Shundan qizlar: 40
78 Shundan qizlar: 50
57 Shundan qizlar: 34
65 Shundan qizlar: 39
29 - sonli umumta‘lim maktabi
+83652210401
1170
21
15
15
0
2
0
0
1
40
1
1
6
3
2
3
16
2
6
34
570 Shundan qizlar: 267
114 Shundan qizlar: 47
72 Shundan qizlar: 33
50 Shundan qizlar: 23
70 Shundan qizlar: 40
51 Shundan qizlar: 20
55 Shundan qizlar: 27
34 Shundan qizlar: 18
44 Shundan qizlar: 25
30 Shundan qizlar: 14
30 Shundan qizlar: 13
20 Shundan qizlar: 7
30 - sonli umumta‘lim maktabi
2227510
1175
16
14
14
1
2
0
0
0
116
2
2
48
5
5
13
20
4
8
108
1758 Shundan qizlar: 837
0 Shundan qizlar: 0
262 Shundan qizlar: 109
292 Shundan qizlar: 141
163 Shundan qizlar: 75
181 Shundan qizlar: 88
172 Shundan qizlar: 76
155 Shundan qizlar: 74
163 Shundan qizlar: 78
151 Shundan qizlar: 82
104 Shundan qizlar: 54
115 Shundan qizlar: 60
31 - sonli umumta‘lim maktabi
+998652261512
1176
0
0
0
0
0
0
0
0
105
2
2
35
23
4
6
28
2
12
93
990 Shundan qizlar: 484
129 Shundan qizlar: 60
166 Shundan qizlar: 80
32 Shundan qizlar: 15
92 Shundan qizlar: 35
116 Shundan qizlar: 66
98 Shundan qizlar: 45
74 Shundan qizlar: 32
78 Shundan qizlar: 41
78 Shundan qizlar: 39
59 Shundan qizlar: 33
68 Shundan qizlar: 38
32 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(36) 522-20-64
1176
18
0
0
11
3
0
1
0
80
1
1
35
11
2
10
22
1
9