1 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(65) 353-24-85
640
20
15
15
0
2
2
1
1
67
1
1
18
7
1
5
19
2
6
61
593 Shundan qizlar: 298
0 Shundan qizlar: 0
67 Shundan qizlar: 36
55 Shundan qizlar: 21
59 Shundan qizlar: 28
73 Shundan qizlar: 44
64 Shundan qizlar: 30
55 Shundan qizlar: 26
60 Shundan qizlar: 35
59 Shundan qizlar: 27
51 Shundan qizlar: 26
50 Shundan qizlar: 25
2 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(99) 893-96-94
800
18
14
14
0
2
12
1
0
54
1
1
12
6
2
7
24
2
15
39
523 Shundan qizlar: 266
0 Shundan qizlar: 0
51 Shundan qizlar: 22
48 Shundan qizlar: 26
56 Shundan qizlar: 25
52 Shundan qizlar: 27
57 Shundan qizlar: 29
36 Shundan qizlar: 17
53 Shundan qizlar: 25
48 Shundan qizlar: 28
64 Shundan qizlar: 45
58 Shundan qizlar: 22
3 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(99) 894-12-28
844
21
22
22
8
2
9
1
0
63
1
1
27
9
1
12
22
4
10
53
723 Shundan qizlar: 358
0 Shundan qizlar: 0
65 Shundan qizlar: 36
54 Shundan qizlar: 18
85 Shundan qizlar: 45
81 Shundan qizlar: 39
85 Shundan qizlar: 41
54 Shundan qizlar: 27
72 Shundan qizlar: 39
66 Shundan qizlar: 31
85 Shundan qizlar: 49
76 Shundan qizlar: 33
4 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(99) 891-24-40
500
18
15
15
1
0
12
0
1
49
1
1
27
10
2
7
12
2
16
33
730 Shundan qizlar: 349
59 Shundan qizlar: 24
75 Shundan qizlar: 37
83 Shundan qizlar: 40
88 Shundan qizlar: 35
78 Shundan qizlar: 37
85 Shundan qizlar: 40
44 Shundan qizlar: 27
61 Shundan qizlar: 22
68 Shundan qizlar: 38
41 Shundan qizlar: 21
48 Shundan qizlar: 28
6 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(91) 245-55-88
216
24
0
0
0
2
12
2
0
29
1
1
17
5
0
0
9
0
13
16
260 Shundan qizlar: 143
29 Shundan qizlar: 17
0 Shundan qizlar: 0
28 Shundan qizlar: 19
33 Shundan qizlar: 12
31 Shundan qizlar: 16
26 Shundan qizlar: 16
24 Shundan qizlar: 16
23 Shundan qizlar: 14
21 Shundan qizlar: 12
20 Shundan qizlar: 12
25 Shundan qizlar: 9
7 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(91) 442-44-72
450
12
10
10
10
2
12
0
0
48
1
1
30
4
0
4
18
0
15
33
474 Shundan qizlar: 235
0 Shundan qizlar: 0
53 Shundan qizlar: 27
52 Shundan qizlar: 23
55 Shundan qizlar: 25
52 Shundan qizlar: 30
52 Shundan qizlar: 27
27 Shundan qizlar: 13
44 Shundan qizlar: 19
46 Shundan qizlar: 25
45 Shundan qizlar: 17
48 Shundan qizlar: 29
8 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(91) 247-33-67
580
17
15
15
1
2
11
1
0
66
1
1
44
6
1
7
31
0
20
46
574 Shundan qizlar: 270
0 Shundan qizlar: 0
55 Shundan qizlar: 21
26 Shundan qizlar: 13
55 Shundan qizlar: 23
78 Shundan qizlar: 34
60 Shundan qizlar: 32
46 Shundan qizlar: 28
66 Shundan qizlar: 25
45 Shundan qizlar: 17
75 Shundan qizlar: 44
68 Shundan qizlar: 33
9 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(90) 712-78-90
570
19
0
0
2
2
12
1
1
43
0
0
36
6
0
2
15
2
28
15
592 Shundan qizlar: 288
0 Shundan qizlar: 0
47 Shundan qizlar: 22
84 Shundan qizlar: 29
63 Shundan qizlar: 32
91 Shundan qizlar: 47
62 Shundan qizlar: 28
58 Shundan qizlar: 29
54 Shundan qizlar: 34
52 Shundan qizlar: 30
26 Shundan qizlar: 12
55 Shundan qizlar: 25
10 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(91) 419-47-77
680
21
15
15
0
2
12
1
1
84
2
2
51
19
3
4
25
2
27
57
1018 Shundan qizlar: 483
0 Shundan qizlar: 0
121 Shundan qizlar: 48
99 Shundan qizlar: 39
84 Shundan qizlar: 44
122 Shundan qizlar: 62
99 Shundan qizlar: 51
118 Shundan qizlar: 64
87 Shundan qizlar: 48
122 Shundan qizlar: 51
84 Shundan qizlar: 37
82 Shundan qizlar: 39
11 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(91) 921-82-76
864
29
24
24
4
2
9
2
4
70
0
0
44
14
1
6
19
2
30
40
1110 Shundan qizlar: 511
107 Shundan qizlar: 59
70 Shundan qizlar: 35
88 Shundan qizlar: 34
123 Shundan qizlar: 47
126 Shundan qizlar: 63
102 Shundan qizlar: 47
120 Shundan qizlar: 52
90 Shundan qizlar: 50
90 Shundan qizlar: 38
87 Shundan qizlar: 31
107 Shundan qizlar: 55
12 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(95) 604-28-52
624
18
10
10
2
2
10
0
0
63
1
1
41
13
2
4
18
3
16
47
706 Shundan qizlar: 288
0 Shundan qizlar: 0
67 Shundan qizlar: 34
58 Shundan qizlar: 30
68 Shundan qizlar: 22
66 Shundan qizlar: 23
86 Shundan qizlar: 21
33 Shundan qizlar: 18
79 Shundan qizlar: 29
86 Shundan qizlar: 31
96 Shundan qizlar: 48
67 Shundan qizlar: 32
13 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(98) 774-05-13
360
18
15
15
3
2
12
1
0
35
0
0
21
6
1
2
17
1
16
19
524 Shundan qizlar: 273
27 Shundan qizlar: 15
55 Shundan qizlar: 29
54 Shundan qizlar: 20
54 Shundan qizlar: 33
56 Shundan qizlar: 32
51 Shundan qizlar: 28
53 Shundan qizlar: 29
54 Shundan qizlar: 25
47 Shundan qizlar: 22
48 Shundan qizlar: 27
25 Shundan qizlar: 13
14 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(91) 440-06-66
360
7
0
0
4
2
12
0
0
47
1
1
31
11
0
9
10
2
15
32
506 Shundan qizlar: 254
0 Shundan qizlar: 0
58 Shundan qizlar: 28
53 Shundan qizlar: 34
49 Shundan qizlar: 22
58 Shundan qizlar: 31
50 Shundan qizlar: 21
46 Shundan qizlar: 20
46 Shundan qizlar: 26
54 Shundan qizlar: 30
46 Shundan qizlar: 20
46 Shundan qizlar: 22
15 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(65) 604-27-73
624
30
24
24
3
3
12
1
0
32
0
0
3
6
0
3
7
1
7
25
292 Shundan qizlar: 124
0 Shundan qizlar: 0
28 Shundan qizlar: 15
27 Shundan qizlar: 8
50 Shundan qizlar: 19
29 Shundan qizlar: 11
25 Shundan qizlar: 7
20 Shundan qizlar: 8
37 Shundan qizlar: 17
26 Shundan qizlar: 12
26 Shundan qizlar: 9
24 Shundan qizlar: 18
16 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(94) 323-08-86
624
14
10
10
5
2
12
1
0
44
0
0
31
5
0
5
12
0
10
34
472 Shundan qizlar: 230
0 Shundan qizlar: 0
59 Shundan qizlar: 24
30 Shundan qizlar: 15
56 Shundan qizlar: 25
30 Shundan qizlar: 15
53 Shundan qizlar: 27
47 Shundan qizlar: 21
46 Shundan qizlar: 21
53 Shundan qizlar: 29
48 Shundan qizlar: 28
50 Shundan qizlar: 25
17 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(93) 652-06-51
520
16
1
1
1
2
12
0
2
57
0
0
24
13
1
5
21
1
21
36
846 Shundan qizlar: 421
90 Shundan qizlar: 41
83 Shundan qizlar: 40
58 Shundan qizlar: 24
60 Shundan qizlar: 27
90 Shundan qizlar: 48
84 Shundan qizlar: 45
90 Shundan qizlar: 46
81 Shundan qizlar: 37
91 Shundan qizlar: 50
65 Shundan qizlar: 36
54 Shundan qizlar: 27
18 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(99) 895-60-42
844
19
0
0
0
2
12
0
1
49
0
0
31
11
2
7
14
0
20
29
684 Shundan qizlar: 336
0 Shundan qizlar: 0
60 Shundan qizlar: 26
88 Shundan qizlar: 34
58 Shundan qizlar: 33
87 Shundan qizlar: 42
63 Shundan qizlar: 27
50 Shundan qizlar: 25
86 Shundan qizlar: 48
60 Shundan qizlar: 35
76 Shundan qizlar: 39
56 Shundan qizlar: 27
19 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(95) 604-28-13
300
19
0
0
1
0
12
1
1
30
2
2
22
7
1
3
9
2
10
20
360 Shundan qizlar: 186
0 Shundan qizlar: 0
24 Shundan qizlar: 13
50 Shundan qizlar: 22
30 Shundan qizlar: 19
56 Shundan qizlar: 31
30 Shundan qizlar: 17
24 Shundan qizlar: 13
52 Shundan qizlar: 26
19 Shundan qizlar: 6
28 Shundan qizlar: 17
47 Shundan qizlar: 22
20 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(91) 404-80-20
370
19
1
1
6
3
12
0
0
26
0
0
22
4
0
2
8
0
10
16
506 Shundan qizlar: 262
0 Shundan qizlar: 0
29 Shundan qizlar: 13
20 Shundan qizlar: 4
50 Shundan qizlar: 26
60 Shundan qizlar: 34
52 Shundan qizlar: 33
62 Shundan qizlar: 34
33 Shundan qizlar: 13
80 Shundan qizlar: 44
65 Shundan qizlar: 36
55 Shundan qizlar: 25
21 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(95) 604-27-56
330
19
15
15
2
0
12
0
0
33
1
1
22
4
1
4
14
0
9
24
391 Shundan qizlar: 167
0 Shundan qizlar: 0
32 Shundan qizlar: 11
33 Shundan qizlar: 20
53 Shundan qizlar: 21
26 Shundan qizlar: 11
51 Shundan qizlar: 22
22 Shundan qizlar: 15
61 Shundan qizlar: 24
38 Shundan qizlar: 16
49 Shundan qizlar: 16
26 Shundan qizlar: 11
22 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(90) 637-78-48
240
24
0
0
0
1
9
0
1
23
0
0
10
3
0
2
4
0
12
11
203 Shundan qizlar: 105
0 Shundan qizlar: 0
15 Shundan qizlar: 8
18 Shundan qizlar: 8
26 Shundan qizlar: 16
27 Shundan qizlar: 15
22 Shundan qizlar: 11
20 Shundan qizlar: 9
21 Shundan qizlar: 6
19 Shundan qizlar: 14
16 Shundan qizlar: 8
19 Shundan qizlar: 10
23 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(99) 890-51-44
624
18
15
15
6
2
8
1
0
54
2
2
50
3
0
5
22
4
25
29
676 Shundan qizlar: 324
0 Shundan qizlar: 0
76 Shundan qizlar: 37
62 Shundan qizlar: 32
61 Shundan qizlar: 30
65 Shundan qizlar: 28
86 Shundan qizlar: 36
79 Shundan qizlar: 36
91 Shundan qizlar: 39
58 Shundan qizlar: 30
52 Shundan qizlar: 30
46 Shundan qizlar: 26
24 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(95) 604-39-54
317
16
0
0
0
0
12
0
0
13
1
1
4
6
1
0
2
2
3
10
58 Shundan qizlar: 29
0 Shundan qizlar: 0
12 Shundan qizlar: 7
0 Shundan qizlar: 0
0 Shundan qizlar: 0
7 Shundan qizlar: 5
5 Shundan qizlar: 0
9 Shundan qizlar: 3
7 Shundan qizlar: 3
7 Shundan qizlar: 4
7 Shundan qizlar: 5
4 Shundan qizlar: 2
25 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(99) 895-60-07
40
1
0
0
0
0
12
0
0
10
0
0
2
8
1
0
1
0
1
9
16 Shundan qizlar: 7
0 Shundan qizlar: 0
0 Shundan qizlar: 0
2 Shundan qizlar: 0
2 Shundan qizlar: 1
1 Shundan qizlar: 0
1 Shundan qizlar: 0
2 Shundan qizlar: 1
2 Shundan qizlar: 0
4 Shundan qizlar: 3
0 Shundan qizlar: 0
2 Shundan qizlar: 2
5 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(91) 414-50-25
154
0
0
0
0
0
0
0
0
21
1
1
9
1
0
1
3
1
10
11
183 Shundan qizlar: 69
27 Shundan qizlar: 0
29 Shundan qizlar: 14
22 Shundan qizlar: 12
23 Shundan qizlar: 6
19 Shundan qizlar: 12
15 Shundan qizlar: 8
13 Shundan qizlar: 6
20 Shundan qizlar: 6
15 Shundan qizlar: 5
0 Shundan qizlar: 0
0 Shundan qizlar: 0
27 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(95) 604-41-19
60
1
0
0
0
0
12
0
0
17
0
0
2
14
0
0
2
0
2
15
42 Shundan qizlar: 20
0 Shundan qizlar: 0
0 Shundan qizlar: 0
3 Shundan qizlar: 1
6 Shundan qizlar: 2
5 Shundan qizlar: 4
7 Shundan qizlar: 3
4 Shundan qizlar: 1
3 Shundan qizlar: 0
5 Shundan qizlar: 2
4 Shundan qizlar: 2
5 Shundan qizlar: 5
28 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(65) 353-01-28
506
23
0
0
20
2
12
1
0
66
0
0
28
13
1
11
20
1
7
59
905 Shundan qizlar: 313
0 Shundan qizlar: 0
123 Shundan qizlar: 39
99 Shundan qizlar: 40
132 Shundan qizlar: 42
107 Shundan qizlar: 33
121 Shundan qizlar: 43
70 Shundan qizlar: 25
74 Shundan qizlar: 26
58 Shundan qizlar: 20
70 Shundan qizlar: 29
51 Shundan qizlar: 16
29 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(95) 604-27-13
216
17
15
15
2
0
10
0
0
26
0
0
7
6
2
1
7
0
11
15
237 Shundan qizlar: 136
22 Shundan qizlar: 11
23 Shundan qizlar: 14
23 Shundan qizlar: 14
21 Shundan qizlar: 14
19 Shundan qizlar: 12
27 Shundan qizlar: 15
20 Shundan qizlar: 11
22 Shundan qizlar: 14
23 Shundan qizlar: 12
18 Shundan qizlar: 9
19 Shundan qizlar: 10
30 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(91) 923-58-41
626
30
0
0
0
2
12
1
0
60
0
0
33
11
2
3
17
1
22
38
760 Shundan qizlar: 347
0 Shundan qizlar: 0
68 Shundan qizlar: 27
69 Shundan qizlar: 24
95 Shundan qizlar: 42
94 Shundan qizlar: 42
87 Shundan qizlar: 41
63 Shundan qizlar: 23
67 Shundan qizlar: 34
89 Shundan qizlar: 49
56 Shundan qizlar: 26
72 Shundan qizlar: 39
31 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(65) 353-23-05
625
22
15
15
7
2
12
0
0
31
0
0
26
1
1
1
14
0
7
24
365 Shundan qizlar: 178
0 Shundan qizlar: 0
51 Shundan qizlar: 24
24 Shundan qizlar: 15
49 Shundan qizlar: 27
33 Shundan qizlar: 19
53 Shundan qizlar: 23
23 Shundan qizlar: 10
38 Shundan qizlar: 13
32 Shundan qizlar: 15
19 Shundan qizlar: 9
43 Shundan qizlar: 23
32 - sonli umumta‘lim maktabi
624
19
0
0
3
2
12
1
1
53
0
0
35
9
0
4
10
0
11
42
573 Shundan qizlar: 263
0 Shundan qizlar: 0
59 Shundan qizlar: 0
31 Shundan qizlar: 12
49 Shundan qizlar: 22
82 Shundan qizlar: 44
53 Shundan qizlar: 21
54 Shundan qizlar: 29
50 Shundan qizlar: 27
68 Shundan qizlar: 38
63 Shundan qizlar: 38
64 Shundan qizlar: 32
34 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(91) 417-61-30
260
14
0
0
11
2
12
1
2
35
0
0
16
10
4
1
10
0
14
21