1 - sonli umumta‘lim maktabi
Jumayev Bozor Jo'rayevich Tel:+998901284340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
32
18
4
7
13
25
12
38
806 Shundan qizlar: 358
0 Shundan qizlar: 0
86 Shundan qizlar: 38
105 Shundan qizlar: 14
104 Shundan qizlar: 48
80 Shundan qizlar: 47
98 Shundan qizlar: 42
67 Shundan qizlar: 31
56 Shundan qizlar: 30
43 Shundan qizlar: 25
62 Shundan qizlar: 32
60 Shundan qizlar: 30
45 Shundan qizlar: 21
2 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99891) 948-21-59
Tursunov Fayzullo Xo`jayevich Tel:
624
42
39
0
8
2
12
0
0
72
0
0
46
26
3
4
13
52
19
53
706 Shundan qizlar: 377
0 Shundan qizlar: 0
57 Shundan qizlar: 33
55 Shundan qizlar: 31
74 Shundan qizlar: 42
55 Shundan qizlar: 34
71 Shundan qizlar: 36
61 Shundan qizlar: 31
74 Shundan qizlar: 25
66 Shundan qizlar: 39
63 Shundan qizlar: 37
81 Shundan qizlar: 39
49 Shundan qizlar: 30
3 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99893)-901-47-55
Boriyev Bolta Xoliqulovich Tel:(+99893)-901-47-55
0
27
0
24
11
0
12
1
0
42
0
0
29
13
4
10
6
22
16
26
554 Shundan qizlar: 270
0 Shundan qizlar: 0
53 Shundan qizlar: 26
71 Shundan qizlar: 38
57 Shundan qizlar: 30
40 Shundan qizlar: 13
76 Shundan qizlar: 39
54 Shundan qizlar: 26
48 Shundan qizlar: 28
42 Shundan qizlar: 19
42 Shundan qizlar: 21
41 Shundan qizlar: 17
30 Shundan qizlar: 13
4 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99891) 211-17-69
SHomirzaev Baxtiyor Niyozqulovich Tel:998912111769
624
29
15
15
11
2
12
0
0
32
0
0
24
8
2
2
11
17
19
13
351 Shundan qizlar: 158
0 Shundan qizlar: 0
26 Shundan qizlar: 6
26 Shundan qizlar: 16
44 Shundan qizlar: 21
25 Shundan qizlar: 12
41 Shundan qizlar: 23
41 Shundan qizlar: 19
24 Shundan qizlar: 8
22 Shundan qizlar: 8
37 Shundan qizlar: 16
25 Shundan qizlar: 8
40 Shundan qizlar: 21
5 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99898) 776-05-24
Egamberdiyev Erkin Shodmonqulovich Tel:(+99891)-459-62-56
624
22
22
0
9
2
12
0
1
56
0
0
40
16
0
8
22
26
25
31
1010 Shundan qizlar: 491
0 Shundan qizlar: 0
91 Shundan qizlar: 39
93 Shundan qizlar: 49
113 Shundan qizlar: 52
89 Shundan qizlar: 40
118 Shundan qizlar: 57
84 Shundan qizlar: 47
105 Shundan qizlar: 46
81 Shundan qizlar: 43
85 Shundan qizlar: 47
85 Shundan qizlar: 44
66 Shundan qizlar: 27
6 - sonli umumta‘lim maktabi
+998955055951
Hazratqulov G'olib Rajabovich Tel:(+99891)-962-70-03
0
28
15
15
10
2
12
1
0
44
0
0
26
18
3
6
11
24
14
30
473 Shundan qizlar: 235
0 Shundan qizlar: 0
50 Shundan qizlar: 24
50 Shundan qizlar: 25
43 Shundan qizlar: 25
47 Shundan qizlar: 28
46 Shundan qizlar: 19
47 Shundan qizlar: 26
44 Shundan qizlar: 21
42 Shundan qizlar: 15
45 Shundan qizlar: 17
25 Shundan qizlar: 14
34 Shundan qizlar: 21
7 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99898) 776-07-20
Sharipov A'zam Arabboyevich Tel:(+99891)-458-24-53
480
13
0
10
0
2
12
0
0
56
0
0
28
28
2
4
6
39
25
31
618 Shundan qizlar: 326
0 Shundan qizlar: 0
54 Shundan qizlar: 28
59 Shundan qizlar: 33
65 Shundan qizlar: 27
60 Shundan qizlar: 26
86 Shundan qizlar: 46
50 Shundan qizlar: 31
50 Shundan qizlar: 28
20 Shundan qizlar: 15
49 Shundan qizlar: 27
85 Shundan qizlar: 41
40 Shundan qizlar: 24
8 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99898) 776-87-13
Oymaxmedov Abdivaxob Abdig'afforovich Tel:998912186752
834
19
15
15
1
2
12
0
1
60
0
0
29
31
0
5
12
43
25
35
717 Shundan qizlar: 362
0 Shundan qizlar: 0
79 Shundan qizlar: 29
75 Shundan qizlar: 44
78 Shundan qizlar: 38
76 Shundan qizlar: 38
86 Shundan qizlar: 43
71 Shundan qizlar: 38
68 Shundan qizlar: 36
41 Shundan qizlar: 17
52 Shundan qizlar: 28
56 Shundan qizlar: 33
35 Shundan qizlar: 18
9 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99898) 776-09-21
Normuhammedov Yaxshiboy Yangiboyevich Tel:+998914621862
624
28
12
12
12
2
12
1
0
42
0
0
26
16
4
0
8
28
14
28
978 Shundan qizlar: 464
0 Shundan qizlar: 0
112 Shundan qizlar: 50
115 Shundan qizlar: 46
105 Shundan qizlar: 43
102 Shundan qizlar: 39
110 Shundan qizlar: 56
90 Shundan qizlar: 52
93 Shundan qizlar: 37
57 Shundan qizlar: 33
86 Shundan qizlar: 46
77 Shundan qizlar: 42
31 Shundan qizlar: 20
10 - sonli umumta‘lim maktabi
+998987761094
Jumayev Muzaffar Yog'mirovich Tel:+998914680128
0
18
15
0
3
2
12
0
1
36
0
1
16
20
1
2
6
26
16
20
365 Shundan qizlar: 172
0 Shundan qizlar: 0
26 Shundan qizlar: 0
49 Shundan qizlar: 26
40 Shundan qizlar: 22
36 Shundan qizlar: 16
23 Shundan qizlar: 10
40 Shundan qizlar: 16
29 Shundan qizlar: 16
40 Shundan qizlar: 28
37 Shundan qizlar: 15
23 Shundan qizlar: 13
22 Shundan qizlar: 10
11 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99891) 471-45-35
Ernazarov Shomurod Ibodullayevich Tel:+998914714535
0
18
15
15
3
2
12
0
0
39
0
0
27
12
1
9
12
17
12
27
548 Shundan qizlar: 277
0 Shundan qizlar: 0
48 Shundan qizlar: 23
56 Shundan qizlar: 29
65 Shundan qizlar: 32
63 Shundan qizlar: 33
47 Shundan qizlar: 24
67 Shundan qizlar: 34
41 Shundan qizlar: 18
43 Shundan qizlar: 24
42 Shundan qizlar: 22
39 Shundan qizlar: 15
37 Shundan qizlar: 23
12 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99891)-210-15-31
Nosirov Nodirbek Shuhratobich Tel:(+99890)-210-15-31
0
13
0
13
0
2
12
0
0
35
0
0
26
9
2
3
14
16
10
25
413 Shundan qizlar: 199
0 Shundan qizlar: 0
42 Shundan qizlar: 21
42 Shundan qizlar: 11
36 Shundan qizlar: 19
45 Shundan qizlar: 20
43 Shundan qizlar: 23
43 Shundan qizlar: 23
23 Shundan qizlar: 11
39 Shundan qizlar: 21
42 Shundan qizlar: 21
22 Shundan qizlar: 11
36 Shundan qizlar: 18
13 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99891) 633-61-33
Ibragimov Bahodir Murtozaqulovich Tel:
0
28
19
15
7
2
12
0
0
38
0
0
27
11
4
5
9
20
10
28
710 Shundan qizlar: 368
0 Shundan qizlar: 0
86 Shundan qizlar: 43
89 Shundan qizlar: 52
78 Shundan qizlar: 34
79 Shundan qizlar: 36
76 Shundan qizlar: 36
74 Shundan qizlar: 40
54 Shundan qizlar: 30
45 Shundan qizlar: 21
41 Shundan qizlar: 26
50 Shundan qizlar: 30
38 Shundan qizlar: 20
14 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99891)-640-84-80
Bo'riyev Norbobo Shakurovich Tel:
0
19
15
15
0
2
12
0
0
43
0
0
36
7
1
4
18
20
23
20
786 Shundan qizlar: 345
0 Shundan qizlar: 0
66 Shundan qizlar: 30
75 Shundan qizlar: 23
76 Shundan qizlar: 34
86 Shundan qizlar: 44
69 Shundan qizlar: 26
50 Shundan qizlar: 26
69 Shundan qizlar: 26
82 Shundan qizlar: 35
81 Shundan qizlar: 41
67 Shundan qizlar: 28
65 Shundan qizlar: 32
15 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99891) 962-74-94
0
19
0
12
4
2
12
0
0
15
0
1
12
3
0
0
1
14
9
6
214 Shundan qizlar: 88
0 Shundan qizlar: 0
21 Shundan qizlar: 4
22 Shundan qizlar: 3
28 Shundan qizlar: 10
21 Shundan qizlar: 9
23 Shundan qizlar: 11
18 Shundan qizlar: 9
20 Shundan qizlar: 13
21 Shundan qizlar: 13
11 Shundan qizlar: 3
20 Shundan qizlar: 10
9 Shundan qizlar: 3
16 - sonli umumta‘lim maktabi
+998955055904
G'aybullayev Tag'an Jo'raboyevich Tel:
0
27
9
9
5
2
12
1
0
33
0
0
23
10
0
5
13
15
15
18
358 Shundan qizlar: 159
0 Shundan qizlar: 0
23 Shundan qizlar: 11
42 Shundan qizlar: 6
43 Shundan qizlar: 14
29 Shundan qizlar: 13
40 Shundan qizlar: 20
41 Shundan qizlar: 22
19 Shundan qizlar: 13
40 Shundan qizlar: 23
25 Shundan qizlar: 12
33 Shundan qizlar: 10
23 Shundan qizlar: 15
17 - sonli umumta‘lim maktabi
+998955055905
Ko'chimov Nizom Ro'ziqulovich Tel:xxx
0
18
15
15
3
2
12
0
0
44
0
0
41
3
1
4
15
24
22
22
387 Shundan qizlar: 168
0 Shundan qizlar: 0
42 Shundan qizlar: 19
34 Shundan qizlar: 5
30 Shundan qizlar: 10
39 Shundan qizlar: 15
20 Shundan qizlar: 13
40 Shundan qizlar: 22
22 Shundan qizlar: 11
41 Shundan qizlar: 16
43 Shundan qizlar: 18
39 Shundan qizlar: 18
37 Shundan qizlar: 21
18 - sonli umumta‘lim maktabi
Nematov Zafar Abdullaevich Tel:
0
19
15
15
3
2
12
0
0
32
0
0
25
7
0
0
7
25
29
3
365 Shundan qizlar: 168
0 Shundan qizlar: 0
25 Shundan qizlar: 14
36 Shundan qizlar: 3
37 Shundan qizlar: 20
43 Shundan qizlar: 16
41 Shundan qizlar: 20
31 Shundan qizlar: 15
22 Shundan qizlar: 14
35 Shundan qizlar: 18
31 Shundan qizlar: 17
36 Shundan qizlar: 17
28 Shundan qizlar: 14
19 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99891) 471-39-28
Asadov Itolmas Xayitboyevich Tel:(+99891)-471-39-28
0
18
0
0
6
2
12
0
1
30
2
0
17
13
1
2
8
19
12
18
455 Shundan qizlar: 211
0 Shundan qizlar: 0
41 Shundan qizlar: 16
50 Shundan qizlar: 28
49 Shundan qizlar: 24
47 Shundan qizlar: 32
49 Shundan qizlar: 13
41 Shundan qizlar: 22
40 Shundan qizlar: 14
44 Shundan qizlar: 16
41 Shundan qizlar: 24
25 Shundan qizlar: 8
28 Shundan qizlar: 14
20 - sonli IDUM
(+99891)-225-14-78
Normuhammedov Shuxrat Yangiboyevich Tel:
150
35
26
0
6
1
0
0
1
34
0
0
33
1
6
7
4
16
16
18
634 Shundan qizlar: 243
0 Shundan qizlar: 0
44 Shundan qizlar: 15
49 Shundan qizlar: 21
58 Shundan qizlar: 20
53 Shundan qizlar: 20
60 Shundan qizlar: 16
64 Shundan qizlar: 25
90 Shundan qizlar: 38
59 Shundan qizlar: 25
67 Shundan qizlar: 26
52 Shundan qizlar: 22
38 Shundan qizlar: 15
21 - sonli IDUM
(+99895) 505-59-52
Allayev Nurali Chuliyevich Tel:
240
15
15
0
3
2
0
0
1
25
0
0
24
1
2
10
6
6
12
13
369 Shundan qizlar: 164
0 Shundan qizlar: 0
44 Shundan qizlar: 22
30 Shundan qizlar: 15
42 Shundan qizlar: 19
22 Shundan qizlar: 15
44 Shundan qizlar: 18
28 Shundan qizlar: 12
49 Shundan qizlar: 31
23 Shundan qizlar: 8
34 Shundan qizlar: 9
38 Shundan qizlar: 11
15 Shundan qizlar: 4
22 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99890) 608-79-53
Abdiev Abdinabi Yangiboyevich Tel:998906087953
624
28
15
15
13
2
12
-2
0
40
0
0
24
16
2
2
9
25
16
24
800 Shundan qizlar: 384
0 Shundan qizlar: 0
110 Shundan qizlar: 50
89 Shundan qizlar: 46
96 Shundan qizlar: 37
58 Shundan qizlar: 36
93 Shundan qizlar: 37
82 Shundan qizlar: 38
67 Shundan qizlar: 30
50 Shundan qizlar: 27
52 Shundan qizlar: 29
75 Shundan qizlar: 39
28 Shundan qizlar: 15
23 - sonli umumta‘lim maktabi
+998904287643
Halekov Utkir Mamatovich Tel:
0
20
12
12
1
2
12
0
0
43
0
0
21
22
0
1
4
32
18
25
556 Shundan qizlar: 290
0 Shundan qizlar: 0
51 Shundan qizlar: 25
54 Shundan qizlar: 30
51 Shundan qizlar: 24
64 Shundan qizlar: 33
53 Shundan qizlar: 25
47 Shundan qizlar: 29
48 Shundan qizlar: 21
51 Shundan qizlar: 28
47 Shundan qizlar: 20
49 Shundan qizlar: 29
41 Shundan qizlar: 26
24 - sonli umumta‘lim maktabi
998914695887
Po'ziyev Raxim Rajabboyevich Tel:91-4695887
490
19
15
15
1
2
12
0
0
48
0
0
22
26
3
2
5
38
17
31
905 Shundan qizlar: 418
0 Shundan qizlar: 0
105 Shundan qizlar: 39
100 Shundan qizlar: 43
84 Shundan qizlar: 49
112 Shundan qizlar: 55
78 Shundan qizlar: 36
78 Shundan qizlar: 49
72 Shundan qizlar: 30
78 Shundan qizlar: 39
76 Shundan qizlar: 32
58 Shundan qizlar: 19
64 Shundan qizlar: 27
25 - sonli umumta‘lim maktabi
+998905185412
Narekov Dilmurod Atamurodovich Tel:+998905185412
0
4
0
1
2
1
12
0
0
19
0
0
11
8
0
0
3
16
13
6
116 Shundan qizlar: 60
0 Shundan qizlar: 0
9 Shundan qizlar: 5
16 Shundan qizlar: 10
11 Shundan qizlar: 6
13 Shundan qizlar: 6
9 Shundan qizlar: 2
12 Shundan qizlar: 5
9 Shundan qizlar: 7
14 Shundan qizlar: 5
9 Shundan qizlar: 6
8 Shundan qizlar: 5
6 Shundan qizlar: 3
26 - sonli umumta‘lim maktabi
9495825
Tulaboev Ruzi Ibodullaevich Tel:907221034
0
18
0
10
6
2
12
0
0
22
0
0
15
7
1
0
6
9
15
7
449 Shundan qizlar: 249
0 Shundan qizlar: 0
41 Shundan qizlar: 26
49 Shundan qizlar: 25
42 Shundan qizlar: 19
41 Shundan qizlar: 24
44 Shundan qizlar: 26
48 Shundan qizlar: 27
36 Shundan qizlar: 17
35 Shundan qizlar: 20
28 Shundan qizlar: 17
46 Shundan qizlar: 29
39 Shundan qizlar: 19
27 - sonli umumta‘lim maktabi
+99891-2637203
Hayitov Rizoqul Rajabboyevich Tel:
150
2
0
0
0
2
12
0
0
22
0
0
14
8
1
2
5
14
14
8
126 Shundan qizlar: 58
0 Shundan qizlar: 0
23 Shundan qizlar: 7
11 Shundan qizlar: 6
13 Shundan qizlar: 8
17 Shundan qizlar: 9
14 Shundan qizlar: 6
6 Shundan qizlar: 2
10 Shundan qizlar: 4
8 Shundan qizlar: 3
10 Shundan qizlar: 5
8 Shundan qizlar: 4
6 Shundan qizlar: 4
28 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99898) 777-05-29
Jabborov Eshboy Omon Tel:+998982752350
270
35
0
17
17
2
12
1
0
46
0
0
41
5
3
0
16
22
20
26
676 Shundan qizlar: 314
0 Shundan qizlar: 0
58 Shundan qizlar: 28
79 Shundan qizlar: 36
89 Shundan qizlar: 38
64 Shundan qizlar: 31
81 Shundan qizlar: 35
69 Shundan qizlar: 28
55 Shundan qizlar: 30
58 Shundan qizlar: 26
51 Shundan qizlar: 26
62 Shundan qizlar: 32
10 Shundan qizlar: 4
29 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99895) 680-07-45
Qoryog'diyev Jo'raqul Jumaqulovich Tel:+998914713951
0
29
15
15
12
0
12
0
0
14
0
0
11
3
1
2
5
6
14
0
182 Shundan qizlar: 81
0 Shundan qizlar: 0
21 Shundan qizlar: 10
16 Shundan qizlar: 4
15 Shundan qizlar: 9
14 Shundan qizlar: 7
17 Shundan qizlar: 7
15 Shundan qizlar: 4
18 Shundan qizlar: 12
20 Shundan qizlar: 10
19 Shundan qizlar: 8
14 Shundan qizlar: 6
13 Shundan qizlar: 4
30 - sonli umumta‘lim maktabi
+998919606832
Sharipova Feruza Shuhratovna Tel:
0
17
15
12
4
2
12
0
0
18
0
0
13
5
1
3
2
12
6
12
347 Shundan qizlar: 155
0 Shundan qizlar: 0
39 Shundan qizlar: 13
25 Shundan qizlar: 8
41 Shundan qizlar: 24
44 Shundan qizlar: 5
38 Shundan qizlar: 15
21 Shundan qizlar: 13
33 Shundan qizlar: 21
38 Shundan qizlar: 17
23 Shundan qizlar: 13
21 Shundan qizlar: 12
24 Shundan qizlar: 14
31 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99981)-470-15-29
Roziyeva Taborak Qalandarovna Tel:
0
20
15
15
0
2
12
0
0
47
0
0
40
7
3
2
8
34
36
11
836 Shundan qizlar: 403
0 Shundan qizlar: 0
79 Shundan qizlar: 42
80 Shundan qizlar: 37
81 Shundan qizlar: 47
79 Shundan qizlar: 36
80 Shundan qizlar: 38
76 Shundan qizlar: 33