1 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99895)-603-89-87
Yuldashov Zafar Narimovich Tel:
850
60
43
13
13
2
0
1
1
84
0
0
77
7
0
10
24
50
13
71
1121 Shundan qizlar: 515
0 Shundan qizlar: 0
136 Shundan qizlar: 53
110 Shundan qizlar: 54
118 Shundan qizlar: 59
130 Shundan qizlar: 67
107 Shundan qizlar: 41
101 Shundan qizlar: 41
90 Shundan qizlar: 45
88 Shundan qizlar: 42
92 Shundan qizlar: 48
90 Shundan qizlar: 39
59 Shundan qizlar: 26
2 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99893)-435-04-69
Bobonazarov Elyor Siroj o'g'li Tel:
200
60
41
13
15
2
0
1
1
56
1
0
43
13
0
1
13
42
12
44
539 Shundan qizlar: 261
0 Shundan qizlar: 0
50 Shundan qizlar: 23
61 Shundan qizlar: 27
50 Shundan qizlar: 24
40 Shundan qizlar: 22
70 Shundan qizlar: 30
47 Shundan qizlar: 25
51 Shundan qizlar: 23
45 Shundan qizlar: 29
47 Shundan qizlar: 21
37 Shundan qizlar: 17
41 Shundan qizlar: 20
3 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99) 893-431-29-03
Astanova Dilfuza Ravshanovna Tel:998934357100
0
26
22
22
0
2
0
1
0
64
0
0
60
4
2
9
32
21
12
52
728 Shundan qizlar: 331
0 Shundan qizlar: 0
61 Shundan qizlar: 29
79 Shundan qizlar: 33
75 Shundan qizlar: 34
79 Shundan qizlar: 33
75 Shundan qizlar: 34
74 Shundan qizlar: 41
62 Shundan qizlar: 25
66 Shundan qizlar: 29
50 Shundan qizlar: 27
70 Shundan qizlar: 29
37 Shundan qizlar: 17
4 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99893)-463-93-00
Yuldashova Nigora xxx Tel:+998919869060
360
27
10
1
2
2
0
1
1
34
0
0
32
2
1
7
11
15
8
26
421 Shundan qizlar: 214
0 Shundan qizlar: 0
42 Shundan qizlar: 18
44 Shundan qizlar: 25
39 Shundan qizlar: 17
42 Shundan qizlar: 22
43 Shundan qizlar: 17
33 Shundan qizlar: 22
44 Shundan qizlar: 27
51 Shundan qizlar: 28
28 Shundan qizlar: 10
31 Shundan qizlar: 17
24 Shundan qizlar: 11
5 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99879) 562-17-88
Gafarova Ma'suda Bobojonovna Tel:+998917325276
844
30
24
24
6
2
0
1
2
72
0
0
72
0
1
5
39
27
13
59
815 Shundan qizlar: 393
0 Shundan qizlar: 0
88 Shundan qizlar: 40
86 Shundan qizlar: 46
83 Shundan qizlar: 36
95 Shundan qizlar: 45
96 Shundan qizlar: 53
76 Shundan qizlar: 33
61 Shundan qizlar: 32
74 Shundan qizlar: 43
74 Shundan qizlar: 26
49 Shundan qizlar: 27
33 Shundan qizlar: 12
6 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99879)-562-15-35
Turishov Husniddin Namazboyevich Tel:
444
15
2
2
0
2
0
0
0
58
0
0
47
11
0
7
23
28
10
48
643 Shundan qizlar: 319
0 Shundan qizlar: 0
76 Shundan qizlar: 38
48 Shundan qizlar: 24
72 Shundan qizlar: 29
60 Shundan qizlar: 37
80 Shundan qizlar: 43
64 Shundan qizlar: 31
47 Shundan qizlar: 24
41 Shundan qizlar: 20
73 Shundan qizlar: 30
48 Shundan qizlar: 30
34 Shundan qizlar: 13
7 - sonli umumta‘lim maktabi
(+43156)-224-20-__
Erjigitova Dilorom Qo'chqorovna Tel:(+99893)-430-39-75
0
16
15
15
0
3
0
1
0
34
0
0
33
1
0
4
16
14
3
31
351 Shundan qizlar: 155
0 Shundan qizlar: 0
25 Shundan qizlar: 12
43 Shundan qizlar: 19
31 Shundan qizlar: 0
32 Shundan qizlar: 14
41 Shundan qizlar: 19
28 Shundan qizlar: 12
29 Shundan qizlar: 17
47 Shundan qizlar: 22
32 Shundan qizlar: 19
23 Shundan qizlar: 13
20 Shundan qizlar: 8
8 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99891)-249-50-25
Ramozonov Ilhom Bobomurodovich Tel:
0
23
15
15
3
3
0
0
3
66
0
0
58
8
2
7
39
17
10
56
655 Shundan qizlar: 316
0 Shundan qizlar: 0
61 Shundan qizlar: 27
65 Shundan qizlar: 30
76 Shundan qizlar: 35
57 Shundan qizlar: 26
85 Shundan qizlar: 35
47 Shundan qizlar: 22
65 Shundan qizlar: 35
42 Shundan qizlar: 24
57 Shundan qizlar: 32
63 Shundan qizlar: 32
37 Shundan qizlar: 18
9 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99879)-562-31-34
Turopova Dildora Baxtiyorovna Tel:(+99890)-732-22-81
0
27
24
24
0
2
0
1
0
86
0
0
77
9
1
9
38
25
14
72
961 Shundan qizlar: 464
0 Shundan qizlar: 0
86 Shundan qizlar: 36
93 Shundan qizlar: 51
88 Shundan qizlar: 36
104 Shundan qizlar: 54
128 Shundan qizlar: 63
67 Shundan qizlar: 31
98 Shundan qizlar: 52
84 Shundan qizlar: 49
84 Shundan qizlar: 35
72 Shundan qizlar: 34
57 Shundan qizlar: 23
10 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99893) 315-65-77
Hamdamov Xolmurod Hasanovich Tel:+998933156577
0
27
24
2
2
2
0
1
0
35
0
1
30
5
1
4
10
20
8
27
384 Shundan qizlar: 202
0 Shundan qizlar: 0
40 Shundan qizlar: 20
41 Shundan qizlar: 21
47 Shundan qizlar: 26
37 Shundan qizlar: 20
43 Shundan qizlar: 22
41 Shundan qizlar: 22
25 Shundan qizlar: 15
40 Shundan qizlar: 19
31 Shundan qizlar: 17
24 Shundan qizlar: 13
15 Shundan qizlar: 7
11 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99890)-500-16-36
Ergashov Islom Ravshanovich Tel:+998905001636
194
16
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
21
3
0
4
7
13
8
16
226 Shundan qizlar: 109
0 Shundan qizlar: 0
26 Shundan qizlar: 12
21 Shundan qizlar: 5
20 Shundan qizlar: 6
24 Shundan qizlar: 20
24 Shundan qizlar: 13
22 Shundan qizlar: 12
16 Shundan qizlar: 6
18 Shundan qizlar: 8
20 Shundan qizlar: 13
21 Shundan qizlar: 9
14 Shundan qizlar: 5
12 - sonli umumta‘lim maktabi
-
Otaqulov Abdurasul Tel:
0
28
15
0
11
3
0
1
0
66
0
0
53
13
2
5
25
33
22
44
757 Shundan qizlar: 352
0 Shundan qizlar: 0
81 Shundan qizlar: 40
86 Shundan qizlar: 38
87 Shundan qizlar: 41
72 Shundan qizlar: 33
101 Shundan qizlar: 52
44 Shundan qizlar: 18
65 Shundan qizlar: 36
52 Shundan qizlar: 25
72 Shundan qizlar: 29
48 Shundan qizlar: 18
49 Shundan qizlar: 22
13 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99895)-603-97-49
Xudayarov Sobir Safarovich Tel:(+43475)-45_-__-__
600
15
15
15
0
3
0
0
0
29
0
0
18
11
0
1
1
27
12
17
328 Shundan qizlar: 177
0 Shundan qizlar: 0
38 Shundan qizlar: 20
33 Shundan qizlar: 19
43 Shundan qizlar: 19
25 Shundan qizlar: 13
28 Shundan qizlar: 16
29 Shundan qizlar: 21
26 Shundan qizlar: 13
37 Shundan qizlar: 20
28 Shundan qizlar: 16
22 Shundan qizlar: 12
19 Shundan qizlar: 8
14 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99893)- 43-94-65
Rahimov Bobur Ishpo'latovich Tel:(+99893)-439-94-65
0
33
15
15
0
6
0
1
0
80
0
0
67
13
2
9
28
41
16
64
870 Shundan qizlar: 435
0 Shundan qizlar: 0
76 Shundan qizlar: 35
73 Shundan qizlar: 37
82 Shundan qizlar: 43
75 Shundan qizlar: 34
85 Shundan qizlar: 51
77 Shundan qizlar: 40
94 Shundan qizlar: 38
94 Shundan qizlar: 44
83 Shundan qizlar: 45
79 Shundan qizlar: 46
52 Shundan qizlar: 22
15 - sonli umumta‘lim maktabi
7782132
Mirzayeva Nigora Xotamovna Tel:(+99893)-460-39-67
455
31
30
15
3
4
0
2
1
111
0
0
91
20
0
9
36
66
27
84
1236 Shundan qizlar: 614
0 Shundan qizlar: 0
121 Shundan qizlar: 61
142 Shundan qizlar: 61
142 Shundan qizlar: 71
110 Shundan qizlar: 57
150 Shundan qizlar: 71
97 Shundan qizlar: 50
104 Shundan qizlar: 57
101 Shundan qizlar: 47
97 Shundan qizlar: 47
103 Shundan qizlar: 55
69 Shundan qizlar: 37
16 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99895) 603-13-46
0
24
18
18
0
3
0
1
0
47
0
0
38
9
2
10
10
25
11
36
506 Shundan qizlar: 238
0 Shundan qizlar: 0
56 Shundan qizlar: 25
68 Shundan qizlar: 32
65 Shundan qizlar: 26
59 Shundan qizlar: 35
53 Shundan qizlar: 24
53 Shundan qizlar: 26
27 Shundan qizlar: 14
42 Shundan qizlar: 22
26 Shundan qizlar: 10
37 Shundan qizlar: 16
20 Shundan qizlar: 8
17 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99890) 620-00-31
Boymurotova Yorqinoy Pardayevna Tel:+99893 6636226
0
33
15
10
6
2
0
2
1
50
0
0
45
5
1
9
19
21
18
32
580 Shundan qizlar: 273
0 Shundan qizlar: 0
65 Shundan qizlar: 28
58 Shundan qizlar: 21
53 Shundan qizlar: 26
49 Shundan qizlar: 31
84 Shundan qizlar: 38
45 Shundan qizlar: 25
52 Shundan qizlar: 24
46 Shundan qizlar: 26
42 Shundan qizlar: 17
45 Shundan qizlar: 22
41 Shundan qizlar: 15
18 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99879) 562-85-62
Boltayeva Zamira Dehqonovna Tel:(+99893)-310-99-88
0
18
15
15
0
2
0
1
0
31
1
1
27
4
0
2
13
16
13
18
316 Shundan qizlar: 130
0 Shundan qizlar: 0
30 Shundan qizlar: 19
47 Shundan qizlar: 24
23 Shundan qizlar: 9
38 Shundan qizlar: 15
40 Shundan qizlar: 16
27 Shundan qizlar: 11
28 Shundan qizlar: 9
22 Shundan qizlar: 5
27 Shundan qizlar: 11
16 Shundan qizlar: 10
18 Shundan qizlar: 1
19 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99891)-330-21-75
Xudjamova Gulnoz Sarsekbayevna Tel:(+99893)-434-11-20
230
17
15
1
0
2
0
15
1
43
0
1
36
7
1
5
10
25
8
35
455 Shundan qizlar: 215
0 Shundan qizlar: 0
55 Shundan qizlar: 23
49 Shundan qizlar: 26
42 Shundan qizlar: 19
43 Shundan qizlar: 18
50 Shundan qizlar: 23
44 Shundan qizlar: 20
37 Shundan qizlar: 24
42 Shundan qizlar: 19
29 Shundan qizlar: 18
33 Shundan qizlar: 17
31 Shundan qizlar: 8
20 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99893)-330-97-18
Rizoqulova Shahlo Eshpo'latovna Tel:(+_____)-330-97-18
0
18
15
16
0
0
0
15
0
30
0
0
25
5
1
4
9
16
7
23
393 Shundan qizlar: 204
0 Shundan qizlar: 0
43 Shundan qizlar: 17
38 Shundan qizlar: 19
43 Shundan qizlar: 22
45 Shundan qizlar: 21
46 Shundan qizlar: 27
29 Shundan qizlar: 18
35 Shundan qizlar: 20
42 Shundan qizlar: 20
28 Shundan qizlar: 13
23 Shundan qizlar: 13
21 Shundan qizlar: 14
21 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99879) 562-33-37
Eshmurodova Mehrixon Parmonovna Tel:(+99890)-732-58-65
0
22
15
1
1
4
0
0
0
60
0
0
51
9
1
7
18
34
12
48
742 Shundan qizlar: 360
0 Shundan qizlar: 0
73 Shundan qizlar: 31
76 Shundan qizlar: 32
79 Shundan qizlar: 38
92 Shundan qizlar: 56
96 Shundan qizlar: 43
63 Shundan qizlar: 35
61 Shundan qizlar: 28
76 Shundan qizlar: 36
51 Shundan qizlar: 27
36 Shundan qizlar: 17
39 Shundan qizlar: 17
22 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99890)-732-29-69
Nurboyeva Gulshan Intiqovna Tel:(+99890)-732-29-69
320
22
15
1
1
4
0
0
0
38
0
0
26
12
0
2
11
24
8
30
374 Shundan qizlar: 172
0 Shundan qizlar: 0
42 Shundan qizlar: 19
42 Shundan qizlar: 17
23 Shundan qizlar: 9
45 Shundan qizlar: 17
41 Shundan qizlar: 19
39 Shundan qizlar: 18
41 Shundan qizlar: 17
25 Shundan qizlar: 15
23 Shundan qizlar: 15
29 Shundan qizlar: 18
24 Shundan qizlar: 8
23 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99890)-730-58-91
Elova Gulmira Ramazonovna Tel:
0
31
27
1
1
2
0
2
1
56
0
0
45
11
2
2
20
32
9
47
483 Shundan qizlar: 240
0 Shundan qizlar: 0
50 Shundan qizlar: 28
51 Shundan qizlar: 24
43 Shundan qizlar: 16
43 Shundan qizlar: 17
53 Shundan qizlar: 26
42 Shundan qizlar: 22
38 Shundan qizlar: 22
43 Shundan qizlar: 18
38 Shundan qizlar: 20
53 Shundan qizlar: 28
29 Shundan qizlar: 19
24 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99891)-335-91-65
Yuldoshev Bekmurod Dilmurodovich Tel:
0
18
15
15
0
2
0
1
0
31
0
0
29
2
0
5
12
14
11
20
190 Shundan qizlar: 80
0 Shundan qizlar: 0
15 Shundan qizlar: 12
20 Shundan qizlar: 9
12 Shundan qizlar: 3
19 Shundan qizlar: 3
24 Shundan qizlar: 14
19 Shundan qizlar: 1
15 Shundan qizlar: 6
18 Shundan qizlar: 6
20 Shundan qizlar: 10
17 Shundan qizlar: 9
11 Shundan qizlar: 7
25 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99895)-603-25-18
Diliyev Axtam Norqulovich Tel:(+99890)- 33-36-83
0
17
15
15
0
1
0
1
0
32
0
1
25
7
0
0
9
15
12
20
313 Shundan qizlar: 121
0 Shundan qizlar: 0
26 Shundan qizlar: 11
35 Shundan qizlar: 7
43 Shundan qizlar: 16
24 Shundan qizlar: 6
34 Shundan qizlar: 14
21 Shundan qizlar: 8
37 Shundan qizlar: 20
23 Shundan qizlar: 11
26 Shundan qizlar: 8
19 Shundan qizlar: 10
25 Shundan qizlar: 10
26 - sonli umumta‘lim maktabi
(+_____)-562-32-71
Namozov Shokir Raxmatovich Tel:(+99890)-605-94-24
415
32
30
1
1
2
0
2
1
65
0
0
55
10
0
9
25
31
14
51
650 Shundan qizlar: 300
0 Shundan qizlar: 0
62 Shundan qizlar: 24
59 Shundan qizlar: 32
61 Shundan qizlar: 26
78 Shundan qizlar: 37
74 Shundan qizlar: 35
57 Shundan qizlar: 27
62 Shundan qizlar: 30
54 Shundan qizlar: 21
57 Shundan qizlar: 24
51 Shundan qizlar: 26
35 Shundan qizlar: 18
27 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99895)-607-27-15
Yuldoshiyev Sardor Yaxyoqulovich Tel:(+99891)- 30-95-73
150
30
28
1
0
1
0
1
1
30
1
1
25
5
2
7
9
12
6
24
321 Shundan qizlar: 150
0 Shundan qizlar: 0
30 Shundan qizlar: 12
24 Shundan qizlar: 13
39 Shundan qizlar: 12
40 Shundan qizlar: 22
42 Shundan qizlar: 16
18 Shundan qizlar: 9
36 Shundan qizlar: 15
22 Shundan qizlar: 15
26 Shundan qizlar: 16
23 Shundan qizlar: 10
21 Shundan qizlar: 10
28 - sonli umumta‘lim maktabi
Rajabov Yoqub Burxonovich Tel:
0
17
15
15
0
2
0
1
0
33
0
0
28
5
3
4
10
16
12
21
282 Shundan qizlar: 125
0 Shundan qizlar: 0
25 Shundan qizlar: 8
25 Shundan qizlar: 10
25 Shundan qizlar: 8
31 Shundan qizlar: 11
39 Shundan qizlar: 27
22 Shundan qizlar: 10
29 Shundan qizlar: 14
26 Shundan qizlar: 13
19 Shundan qizlar: 9
22 Shundan qizlar: 8
19 Shundan qizlar: 7
30 - sonli umumta‘lim maktabi
+99895-607-30-97
Shomurodov Namoz Quvondiqovich Tel:+99893-431-79-81
0
16
13
1
0
0
0
1
0
28
0
0
23
5
1
5
9
13
10
18
285 Shundan qizlar: 133
0 Shundan qizlar: 0
15 Shundan qizlar: 6
35 Shundan qizlar: 12
39 Shundan qizlar: 16
16 Shundan qizlar: 6
37 Shundan qizlar: 16
36 Shundan qizlar: 15
19 Shundan qizlar: 10
20 Shundan qizlar: 12
23 Shundan qizlar: 12
24 Shundan qizlar: 16
21 Shundan qizlar: 12
31 - sonli umumta‘lim maktabi
84365625515
Raxmonkulov Baxtiyor Baxronovich Tel:(+99893)- 62-69-21
0
17
0
1
8
1
0
0
0
28
0
0
25
3
1
3
10
14
11
17
284 Shundan qizlar: 124
0 Shundan qizlar: 0
25 Shundan qizlar: 14
41 Shundan qizlar: 14
25 Shundan qizlar: 11
22 Shundan qizlar: 11
23 Shundan qizlar: 7
23 Shundan qizlar: 10
16 Shundan qizlar: 9
41 Shundan qizlar: 14
25 Shundan qizlar: 11
27 Shundan qizlar: 14
16 Shundan qizlar: 9
32 - sonli umumta‘lim maktabi
Qobilova Oyzoda Ostonovna Tel:+998934384415
0
16
0
0
10
2
0
0
0
30
3
0
19
11
0
0
2
28
9
21
228 Shundan qizlar: 104
0 Shundan qizlar: 0
21 Shundan qizlar: 12
31 Shundan qizlar: 5
18 Shundan qizlar: 10
32 Shundan qizlar: 15
36 Shundan qizlar: 17
17 Shundan qizlar: 12