RESPUBLIKA BO‘YICHA / Namangan viloyati
Kosonsoy tuman
55
20008
1243
787
705
36
72
0
63
9
2170
2
18
1310
860
44
212
521
1239
699
1471
36933 Shundan qizlar: 17954
0 Shundan qizlar: 0
4070 Shundan qizlar: 1895
4121 Shundan qizlar: 1963
4076 Shundan qizlar: 1926
4336 Shundan qizlar: 2083
3595 Shundan qizlar: 1777
3102 Shundan qizlar: 1508
3103 Shundan qizlar: 1553
3040 Shundan qizlar: 1526
2994 Shundan qizlar: 1450
3041 Shundan qizlar: 1461
1455 Shundan qizlar: 812
Mingbuloq tuman
49
8514
1068
244
71
28
56
0
21
18
1596
3
12
1236
360
63
206
509
724
449
1147
21549 Shundan qizlar: 10231
0 Shundan qizlar: 0
2242 Shundan qizlar: 1005
1986 Shundan qizlar: 892
2150 Shundan qizlar: 995
2365 Shundan qizlar: 1115
2298 Shundan qizlar: 1078
1744 Shundan qizlar: 852
1944 Shundan qizlar: 931
1805 Shundan qizlar: 851
1902 Shundan qizlar: 923
1986 Shundan qizlar: 998
1127 Shundan qizlar: 591
Namangan tuman
35
16653
795
537
229
45
54
0
29
14
1534
7
6
1279
255
41
161
477
828
452
1082
29604 Shundan qizlar: 14485
0 Shundan qizlar: 0
3127 Shundan qizlar: 1353
2978 Shundan qizlar: 1454
3443 Shundan qizlar: 1609
3633 Shundan qizlar: 1726
3232 Shundan qizlar: 1626
2144 Shundan qizlar: 1075
2352 Shundan qizlar: 1219
2459 Shundan qizlar: 1222
2486 Shundan qizlar: 1216
2346 Shundan qizlar: 1142
1404 Shundan qizlar: 843
Namangan shahar
97
39908
1706
977
460
250
205
13
56
43
4591
4
37
4163
428
215
607
1568
2061
1049
3542
117430 Shundan qizlar: 54256
0 Shundan qizlar: 0
12415 Shundan qizlar: 5621
12289 Shundan qizlar: 5605
13373 Shundan qizlar: 6065
13768 Shundan qizlar: 6287
12291 Shundan qizlar: 5669
10086 Shundan qizlar: 4606
10065 Shundan qizlar: 4630
9535 Shundan qizlar: 4362
9512 Shundan qizlar: 4323
8903 Shundan qizlar: 4259
5193 Shundan qizlar: 2829
Norin tuman
45
5414
847
242
94
157
59
0
16
14
1536
4
24
1325
211
84
304
514
598
324
1212
25136 Shundan qizlar: 12113
0 Shundan qizlar: 0
2610 Shundan qizlar: 1188
2516 Shundan qizlar: 1212
3100 Shundan qizlar: 1422
3285 Shundan qizlar: 1605
2759 Shundan qizlar: 1335
2070 Shundan qizlar: 1046
1971 Shundan qizlar: 960
1954 Shundan qizlar: 947
2001 Shundan qizlar: 974
1865 Shundan qizlar: 921
1005 Shundan qizlar: 503
Pop tuman
71
16371
1525
726
142
147
89
2
84
28
3004
10
37
2437
567
50
407
1003
1377
740
2264
36572 Shundan qizlar: 17778
0 Shundan qizlar: 0
3950 Shundan qizlar: 1843
3599 Shundan qizlar: 1729
3891 Shundan qizlar: 1863
4414 Shundan qizlar: 2151
3831 Shundan qizlar: 1813
3152 Shundan qizlar: 1541
3210 Shundan qizlar: 1567
3117 Shundan qizlar: 1522
2981 Shundan qizlar: 1458
2872 Shundan qizlar: 1431
1555 Shundan qizlar: 860
To‘raqo‘rg‘on tuman
61
15477
1336
799
250
71
95
0
47
25
2431
5
10
1894
537
74
263
851
1155
634
1797
36400 Shundan qizlar: 17424
0 Shundan qizlar: 0
4021 Shundan qizlar: 1836
3598 Shundan qizlar: 1669
3746 Shundan qizlar: 1761
4167 Shundan qizlar: 1963
3997 Shundan qizlar: 1889
3252 Shundan qizlar: 1554
3145 Shundan qizlar: 1493
3142 Shundan qizlar: 1537
2891 Shundan qizlar: 1379
3011 Shundan qizlar: 1470
1430 Shundan qizlar: 873
Uychi tuman
44
19532
1074
655
306
55
77
2
49
16
2003
1
13
1705
298
70
277
720
883
485
1518
35489 Shundan qizlar: 17079
0 Shundan qizlar: 0
3725 Shundan qizlar: 1676
3333 Shundan qizlar: 1597
4302 Shundan qizlar: 2075
4532 Shundan qizlar: 2173
3829 Shundan qizlar: 1840
3097 Shundan qizlar: 1473
2897 Shundan qizlar: 1447
2891 Shundan qizlar: 1378
2913 Shundan qizlar: 1392
2642 Shundan qizlar: 1286
1328 Shundan qizlar: 742
Uchqo‘rg‘on tuman
47
20100
1102
834
571
61
69
2
46
16
1865
7
5
1658
207
60
287
727
719
438
1427
28207 Shundan qizlar: 13239
0 Shundan qizlar: 0
3074 Shundan qizlar: 1326
2780 Shundan qizlar: 1267
3397 Shundan qizlar: 1587
3459 Shundan qizlar: 1672
2568 Shundan qizlar: 1167
2320 Shundan qizlar: 1095
2354 Shundan qizlar: 1089
2334 Shundan qizlar: 1116
2447 Shundan qizlar: 1204
2257 Shundan qizlar: 1033
1217 Shundan qizlar: 683
Chortoq tuman
55
27709
1091
782
219
153
78
0
63
12
1797
4
7
1516
281
41
172
649
893
490
1307
31476 Shundan qizlar: 15266
0 Shundan qizlar: 0
3547 Shundan qizlar: 1673
3081 Shundan qizlar: 1539
3307 Shundan qizlar: 1547
3447 Shundan qizlar: 1622
3391 Shundan qizlar: 1667
2680 Shundan qizlar: 1285
2650 Shundan qizlar: 1256
2510 Shundan qizlar: 1251
2721 Shundan qizlar: 1321
2661 Shundan qizlar: 1289
1481 Shundan qizlar: 816
Chust tuman
73
16042
1606
878
200
19
134
6
56
31
3136
7
23
2472
664
89
283
1086
1601
951
2185
41820 Shundan qizlar: 19767
0 Shundan qizlar: 0
4347 Shundan qizlar: 1929
4176 Shundan qizlar: 1867
4530 Shundan qizlar: 2125
4693 Shundan qizlar: 2190
4239 Shundan qizlar: 2034
3681 Shundan qizlar: 1742
3755 Shundan qizlar: 1820
3601 Shundan qizlar: 1752
3172 Shundan qizlar: 1547
3566 Shundan qizlar: 1676
2060 Shundan qizlar: 1085
Yangiqo‘rg‘on tuman
62
23469
1167
651
400
157
122
2
28
18
2154
8
10
1750
404
67
309
728
1025
715
1439
34864 Shundan qizlar: 16946
0 Shundan qizlar: 0
3482 Shundan qizlar: 1606
3520 Shundan qizlar: 1619
3556 Shundan qizlar: 1716
3860 Shundan qizlar: 1829
3459 Shundan qizlar: 1665
3122 Shundan qizlar: 1495
2993 Shundan qizlar: 1544
2935 Shundan qizlar: 1419
2998 Shundan qizlar: 1499
2980 Shundan qizlar: 1439
1959 Shundan qizlar: 1115
Namangan viloyati
694
229197
14560
8112
3647
1179
1110
27
558
244
27817
62
202
22745
5072
898
3488
9353
13103
7426
20391
475480 Shundan qizlar: 226538
0 Shundan qizlar: 0
50610 Shundan qizlar: 22951
47977 Shundan qizlar: 22413
52871 Shundan qizlar: 24691
55959 Shundan qizlar: 26416
49489 Shundan qizlar: 23560
40450 Shundan qizlar: 19272
40439 Shundan qizlar: 19509
39323 Shundan qizlar: 18883
39018 Shundan qizlar: 18686
38130 Shundan qizlar: 18405
21214 Shundan qizlar: 11752