RESPUBLIKA BO‘YICHA / Namangan viloyati
Kosonsoy tuman
58
30180
1215
770
770
41
70
0
47
9
2850
43
43
1028
907
99
225
600
109
1005
1845
36923 Shundan qizlar: 17928
920 Shundan qizlar: 432
4021 Shundan qizlar: 1939
4000 Shundan qizlar: 1863
4070 Shundan qizlar: 1954
4102 Shundan qizlar: 1947
4355 Shundan qizlar: 2101
3507 Shundan qizlar: 1757
3052 Shundan qizlar: 1474
3116 Shundan qizlar: 1553
2896 Shundan qizlar: 1500
2884 Shundan qizlar: 1408
Mingbuloq tuman
50
21161
1066
520
520
73
58
0
22
17
2113
46
46
679
435
82
233
678
80
592
1521
22854 Shundan qizlar: 10775
2442 Shundan qizlar: 1155
2111 Shundan qizlar: 986
2228 Shundan qizlar: 1004
2019 Shundan qizlar: 912
2148 Shundan qizlar: 995
2357 Shundan qizlar: 1115
2335 Shundan qizlar: 1104
1787 Shundan qizlar: 865
1906 Shundan qizlar: 915
1724 Shundan qizlar: 832
1797 Shundan qizlar: 892
Namangan tuman
38
21548
810
523
523
46
57
0
27
14
1909
29
29
1067
240
63
188
482
70
604
1305
30062 Shundan qizlar: 14507
780 Shundan qizlar: 367
3262 Shundan qizlar: 1537
3145 Shundan qizlar: 1373
3004 Shundan qizlar: 1477
3483 Shundan qizlar: 1645
3726 Shundan qizlar: 1765
3189 Shundan qizlar: 1609
2158 Shundan qizlar: 1082
2381 Shundan qizlar: 1224
2491 Shundan qizlar: 1220
2443 Shundan qizlar: 1208
Namangan shahar
112
82040
1798
1013
1013
260
206
13
57
42
6660
101
101
2821
630
308
771
2029
248
1540
5120
125756 Shundan qizlar: 58356
12351 Shundan qizlar: 5988
12255 Shundan qizlar: 5768
12374 Shundan qizlar: 5644
12012 Shundan qizlar: 5530
13231 Shundan qizlar: 6006
13658 Shundan qizlar: 6297
12185 Shundan qizlar: 5622
9974 Shundan qizlar: 4575
9882 Shundan qizlar: 4568
8910 Shundan qizlar: 4217
8924 Shundan qizlar: 4141
Norin tuman
45
20367
845
234
234
145
62
0
12
12
2103
50
50
1074
226
110
355
656
97
466
1637
27609 Shundan qizlar: 13387
3067 Shundan qizlar: 1469
2765 Shundan qizlar: 1302
2624 Shundan qizlar: 1208
2527 Shundan qizlar: 1228
3112 Shundan qizlar: 1456
3236 Shundan qizlar: 1606
2740 Shundan qizlar: 1335
2020 Shundan qizlar: 1040
1943 Shundan qizlar: 953
1754 Shundan qizlar: 888
1821 Shundan qizlar: 902
Pop tuman
73
37611
1576
869
869
146
100
2
35
20
3708
57
57
1318
569
177
512
1107
121
961
2747
39014 Shundan qizlar: 18856
3899 Shundan qizlar: 1830
3800 Shundan qizlar: 1778
3938 Shundan qizlar: 1836
3598 Shundan qizlar: 1731
3845 Shundan qizlar: 1862
4372 Shundan qizlar: 2136
3821 Shundan qizlar: 1814
3136 Shundan qizlar: 1526
3158 Shundan qizlar: 1542
2702 Shundan qizlar: 1423
2745 Shundan qizlar: 1378
To‘raqo‘rg‘on tuman
64
29717
1372
965
965
128
97
0
47
26
3359
59
59
1231
673
116
314
940
126
878
2481
37567 Shundan qizlar: 17896
1822 Shundan qizlar: 888
3933 Shundan qizlar: 1884
4032 Shundan qizlar: 1840
3625 Shundan qizlar: 1681
3786 Shundan qizlar: 1775
4198 Shundan qizlar: 1980
3915 Shundan qizlar: 1879
3277 Shundan qizlar: 1583
3157 Shundan qizlar: 1505
2983 Shundan qizlar: 1507
2839 Shundan qizlar: 1374
Uychi tuman
45
30149
1104
674
674
78
78
2
32
17
2612
45
45
1311
296
98
317
819
113
679
1933
36780 Shundan qizlar: 17415
1363 Shundan qizlar: 688
3726 Shundan qizlar: 1765
3723 Shundan qizlar: 1671
3349 Shundan qizlar: 1587
4326 Shundan qizlar: 2047
4592 Shundan qizlar: 2160
3852 Shundan qizlar: 1836
3104 Shundan qizlar: 1460
2904 Shundan qizlar: 1443
2922 Shundan qizlar: 1368
2919 Shundan qizlar: 1390
Uchqo‘rg‘on tuman
49
23427
1134
821
821
97
77
0
45
16
2405
53
53
1067
161
138
414
682
98
560
1845
28678 Shundan qizlar: 13739
1960 Shundan qizlar: 930
3021 Shundan qizlar: 1502
3010 Shundan qizlar: 1291
2780 Shundan qizlar: 1266
3347 Shundan qizlar: 1599
3400 Shundan qizlar: 1654
2538 Shundan qizlar: 1164
2218 Shundan qizlar: 1090
2238 Shundan qizlar: 1105
1986 Shundan qizlar: 1036
2180 Shundan qizlar: 1102
Chortoq tuman
57
28573
1174
990
990
174
78
0
9
14
2679
51
51
866
338
77
234
882
98
752
1927
31769 Shundan qizlar: 15321
1256 Shundan qizlar: 611
3292 Shundan qizlar: 1547
3562 Shundan qizlar: 1678
3050 Shundan qizlar: 1537
3334 Shundan qizlar: 1561
3491 Shundan qizlar: 1640
3378 Shundan qizlar: 1670
2647 Shundan qizlar: 1291
2659 Shundan qizlar: 1260
2460 Shundan qizlar: 1234
2640 Shundan qizlar: 1292
Chust tuman
79
37688
1599
893
893
35
131
6
57
31
3995
72
72
1665
658
146
395
1244
164
1216
2779
41313 Shundan qizlar: 19516
1150 Shundan qizlar: 563
4193 Shundan qizlar: 1981
4322 Shundan qizlar: 1909
4194 Shundan qizlar: 1881
4566 Shundan qizlar: 2153
4745 Shundan qizlar: 2207
4216 Shundan qizlar: 2047
3690 Shundan qizlar: 1739
3747 Shundan qizlar: 1828
3485 Shundan qizlar: 1732
3005 Shundan qizlar: 1476
Yangiqo‘rg‘on tuman
65
30246
1437
841
841
172
119
4
29
21
2832
54
54
1172
388
105
347
863
96
957
1875
35725 Shundan qizlar: 17334
2575 Shundan qizlar: 1281
3444 Shundan qizlar: 1688
3493 Shundan qizlar: 1620
3527 Shundan qizlar: 1639
3560 Shundan qizlar: 1721
3860 Shundan qizlar: 1829
3454 Shundan qizlar: 1673
3120 Shundan qizlar: 1500
2965 Shundan qizlar: 1525
2783 Shundan qizlar: 1384
2944 Shundan qizlar: 1474
Namangan viloyati
735
392707
15130
9113
9113
1395
1133
27
419
239
37225
660
660
15299
5521
1519
4305
10982
1420
10210
27015
494050 Shundan qizlar: 235030
33585 Shundan qizlar: 16202
49823 Shundan qizlar: 23677
50451 Shundan qizlar: 22937
47755 Shundan qizlar: 22423
52840 Shundan qizlar: 24767
55990 Shundan qizlar: 26490
49130 Shundan qizlar: 23510
40183 Shundan qizlar: 19225
40056 Shundan qizlar: 19421
37096 Shundan qizlar: 18341
37141 Shundan qizlar: 18037