RESPUBLIKA BO‘YICHA / Bevosita XTV tasarrufidagi muassasalar
Maktablar
6
5798
307
151
151
14
15
0
3
10
480
11
11
290
10
45
90
136
25
57
423
9020 Shundan qizlar: 4013
650 Shundan qizlar: 311
560 Shundan qizlar: 258
363 Shundan qizlar: 163
516 Shundan qizlar: 230
1083 Shundan qizlar: 497
1146 Shundan qizlar: 494
1048 Shundan qizlar: 447
1111 Shundan qizlar: 508
957 Shundan qizlar: 416
856 Shundan qizlar: 375
730 Shundan qizlar: 314
Bevosita XTV tasarrufidagi muassasalar
6
5798
307
151
151
14
15
0
3
10
480
11
11
290
10
45
90
136
25
57
423
9020 Shundan qizlar: 4013
650 Shundan qizlar: 311
560 Shundan qizlar: 258
363 Shundan qizlar: 163
516 Shundan qizlar: 230
1083 Shundan qizlar: 497
1146 Shundan qizlar: 494
1048 Shundan qizlar: 447
1111 Shundan qizlar: 508
957 Shundan qizlar: 416
856 Shundan qizlar: 375
730 Shundan qizlar: 314