Qoraqalpog‘iston Respublikasi
708
210223
11095
8226
4069
1268
955
50
141
257
28909
86
166
24156
4753
1092
2879
9302
15155
7044
21865
325297 Shundan qizlar: 157844
0 Shundan qizlar: 0
33339 Shundan qizlar: 15892 (0%)
35803 Shundan qizlar: 17065
36561 Shundan qizlar: 17655
35741 Shundan qizlar: 17293
33299 Shundan qizlar: 16162
29185 Shundan qizlar: 14062
27652 Shundan qizlar: 13614
27373 Shundan qizlar: 13288
26231 Shundan qizlar: 12805
25256 Shundan qizlar: 12221
14857 Shundan qizlar: 7787
Andijon viloyati
745
163756
10709
5358
1342
1063
1334
39
234
288
29340
38
145
24223
5117
1822
5262
8633
12017
6482
22858
532658 Shundan qizlar: 250728
0 Shundan qizlar: 0
52048 Shundan qizlar: 23444 (0%)
61383 Shundan qizlar: 28526
63305 Shundan qizlar: 29790
57852 Shundan qizlar: 26989
54087 Shundan qizlar: 25323
48199 Shundan qizlar: 23036
44342 Shundan qizlar: 20953
40718 Shundan qizlar: 19320
39040 Shundan qizlar: 18469
40925 Shundan qizlar: 19639
30759 Shundan qizlar: 15239
Buxoro viloyati
540
215096
8714
4113
1664
1143
770
1068
262
223
22774
27
95
19379
3395
677
3202
7442
10671
5123
17651
315284 Shundan qizlar: 150831
0 Shundan qizlar: 0
31277 Shundan qizlar: 14787 (0%)
32764 Shundan qizlar: 15261
33152 Shundan qizlar: 15433
31747 Shundan qizlar: 14818
29565 Shundan qizlar: 14135
29270 Shundan qizlar: 13903
29239 Shundan qizlar: 14059
27970 Shundan qizlar: 13416
26563 Shundan qizlar: 12607
26160 Shundan qizlar: 12938
17577 Shundan qizlar: 9474
Jizzax viloyati
544
79954
5268
3049
1520
557
476
2
181
157
17156
57
205
14620
2536
509
2784
5324
7745
7477
9679
247453 Shundan qizlar: 117730
0 Shundan qizlar: 0
24479 Shundan qizlar: 11120 (0%)
25604 Shundan qizlar: 12046
26718 Shundan qizlar: 12548
26129 Shundan qizlar: 12288
23871 Shundan qizlar: 11416
22977 Shundan qizlar: 11043
22170 Shundan qizlar: 10429
21648 Shundan qizlar: 10370
20833 Shundan qizlar: 9969
20366 Shundan qizlar: 9979
12658 Shundan qizlar: 6522
Qashqadaryo viloyati
1118
189237
21950
7748
3739
3516
1419
6647
536
570
44150
101
290
30508
13642
1608
4600
10653
24617
16313
27837
600776 Shundan qizlar: 286887
0 Shundan qizlar: 0
58095 Shundan qizlar: 26436 (0%)
62792 Shundan qizlar: 29167
62790 Shundan qizlar: 29527
62553 Shundan qizlar: 29589
58048 Shundan qizlar: 27519
55708 Shundan qizlar: 26709
53906 Shundan qizlar: 25748
52683 Shundan qizlar: 25417
51077 Shundan qizlar: 24603
48796 Shundan qizlar: 23808
34328 Shundan qizlar: 18364
Navoiy viloyati
359
62419
6221
4029
1940
586
485
1686
223
219
15695
31
95
13946
1749
414
1730
5370
7659
3928
11767
172977 Shundan qizlar: 81623
0 Shundan qizlar: 0
17299 Shundan qizlar: 7882 (0%)
17814 Shundan qizlar: 8268
17781 Shundan qizlar: 8312
17472 Shundan qizlar: 8273
17882 Shundan qizlar: 8531
16482 Shundan qizlar: 7778
15591 Shundan qizlar: 7351
15012 Shundan qizlar: 7158
14008 Shundan qizlar: 6641
13282 Shundan qizlar: 6399
10354 Shundan qizlar: 5030
Namangan viloyati
694
229197
14560
8112
3647
1179
1110
27
558
244
27817
62
202
22745
5072
898
3488
9353
13103
7426
20391
475480 Shundan qizlar: 226538
0 Shundan qizlar: 0
50610 Shundan qizlar: 22951 (0%)
47977 Shundan qizlar: 22413
52871 Shundan qizlar: 24691
55959 Shundan qizlar: 26416
49489 Shundan qizlar: 23560
40450 Shundan qizlar: 19272
40439 Shundan qizlar: 19509
39323 Shundan qizlar: 18883
39018 Shundan qizlar: 18686
38130 Shundan qizlar: 18405
21214 Shundan qizlar: 11752
Samarqand viloyati
1218
145663
15307
8551
4610
1285
1532
1061
430
331
44081
111
245
33490
10591
1188
4539
12487
23089
15495
28586
685233 Shundan qizlar: 324894
0 Shundan qizlar: 0
73790 Shundan qizlar: 34253 (0%)
75921 Shundan qizlar: 35353
75945 Shundan qizlar: 35355
72388 Shundan qizlar: 33082
67231 Shundan qizlar: 32036
64618 Shundan qizlar: 30815
58206 Shundan qizlar: 27783
56603 Shundan qizlar: 27256
54367 Shundan qizlar: 26226
55462 Shundan qizlar: 26989
30702 Shundan qizlar: 15746
Surxondaryo viloyati
877
148648
14121
5777
1769
1994
1196
4010
223
531
33288
79
195
23923
9365
924
3937
8410
18503
14469
18819
472445 Shundan qizlar: 226307
0 Shundan qizlar: 0
50846 Shundan qizlar: 23547 (0%)
49481 Shundan qizlar: 23573
49923 Shundan qizlar: 23665
49242 Shundan qizlar: 23270
45306 Shundan qizlar: 21475
42170 Shundan qizlar: 20137
40024 Shundan qizlar: 19070
39447 Shundan qizlar: 18872
39266 Shundan qizlar: 19211
39244 Shundan qizlar: 19015
27496 Shundan qizlar: 14472
Sirdaryo viloyati
303
98853
6096
2932
831
1116
452
328
127
95
8707
25
84
7757
950
104
724
3432
4184
3021
5686
150062 Shundan qizlar: 71062
0 Shundan qizlar: 0
15431 Shundan qizlar: 7164 (0%)
16170 Shundan qizlar: 7431
17080 Shundan qizlar: 8013
16407 Shundan qizlar: 7673
15546 Shundan qizlar: 7283
14329 Shundan qizlar: 6814
12482 Shundan qizlar: 5947
12122 Shundan qizlar: 5924
12172 Shundan qizlar: 5864
11830 Shundan qizlar: 5695
6493 Shundan qizlar: 3254
Toshkent viloyati
872
253739
6174
3004
1043
900
642
6
131
132
26068
89
232
20794
5274
695
2348
7586
13830
5780
20288
480707 Shundan qizlar: 230870
0 Shundan qizlar: 0
50901 Shundan qizlar: 24339 (0%)
53197 Shundan qizlar: 25147
54879 Shundan qizlar: 26033
51508 Shundan qizlar: 24360
49086 Shundan qizlar: 23715
44433 Shundan qizlar: 21496
42922 Shundan qizlar: 20950
42320 Shundan qizlar: 20595
38372 Shundan qizlar: 18654
36247 Shundan qizlar: 17351
16842 Shundan qizlar: 8230
Farg‘ona viloyati
924
280553
12525
6593
2263
1232
1374
16
243
294
37753
58
283
32285
5468
1151
4461
13852
16570
8877
28876
626617 Shundan qizlar: 298354
0 Shundan qizlar: 0
60476 Shundan qizlar: 27848 (0%)
70053 Shundan qizlar: 33068
67250 Shundan qizlar: 31790
65021 Shundan qizlar: 30915
64873 Shundan qizlar: 31020
60563 Shundan qizlar: 29021
56504 Shundan qizlar: 26985
53930 Shundan qizlar: 25618
50172 Shundan qizlar: 24148
48794 Shundan qizlar: 23413
28981 Shundan qizlar: 14528
Xorazm viloyati
528
186472
9511
5885
3002
1137
958
1774
354
168
23695
37
121
19658
4037
1313
3871
6679
11374
5333
18362
341813 Shundan qizlar: 164899
0 Shundan qizlar: 0
34292 Shundan qizlar: 16251 (0%)
35262 Shundan qizlar: 16659
35808 Shundan qizlar: 17049
35811 Shundan qizlar: 16901
35843 Shundan qizlar: 17311
31926 Shundan qizlar: 15429
29789 Shundan qizlar: 14531
28793 Shundan qizlar: 13810
26692 Shundan qizlar: 12782
26680 Shundan qizlar: 13126
20917 Shundan qizlar: 11050
Toshkent shahri
346
183386
7310
3092
1582
633
573
27
191
129
17290
49
241
16309
981
929
2047
4862
8659
1733
15557
429253 Shundan qizlar: 200501
0 Shundan qizlar: 0
44252 Shundan qizlar: 20601 (0%)
45847 Shundan qizlar: 21155
49324 Shundan qizlar: 22981
47490 Shundan qizlar: 22272
44070 Shundan qizlar: 20802
41236 Shundan qizlar: 19552
39006 Shundan qizlar: 18492
37645 Shundan qizlar: 17593
34974 Shundan qizlar: 16264
30658 Shundan qizlar: 14447
14751 Shundan qizlar: 6342
Respublika bo‘yicha
9776
2447196
149561
76469
33021
17609
13276
16741
3834
3638
376723
850
2599
303793
72930
13324
45872
113385
187176
108501
268222
5856055 Shundan qizlar: 2789068
0 Shundan qizlar: 0
597135 Shundan qizlar: 276515
630068 Shundan qizlar: 295132
643387 Shundan qizlar: 302842
625320 Shundan qizlar: 294139
588196 Shundan qizlar: 280288
541546 Shundan qizlar: 259067
512272 Shundan qizlar: 245421
495587 Shundan qizlar: 237520
472785 Shundan qizlar: 226929
461830 Shundan qizlar: 223425
287929 Shundan qizlar: 147790