Qoraqalpog‘iston Respublikasi
733
730
0
3
300164
12577
8411
8411
1448
953
52
142
270
37268
786
786
11877
4431
1180
3279
10342
1743
9422
27846
350433 Shundan qizlar: 169884
32912 Shundan qizlar: 15889 (0%)
35540 Shundan qizlar: 17091
34163 Shundan qizlar: 16342
35874 Shundan qizlar: 17176
36651 Shundan qizlar: 17701
35788 Shundan qizlar: 17325
33050 Shundan qizlar: 16094
29078 Shundan qizlar: 14051
27458 Shundan qizlar: 13554
25211 Shundan qizlar: 12565
24706 Shundan qizlar: 12095
Andijon viloyati
778
764
9
5
403419
11150
5544
5544
1152
1358
43
240
288
39054
587
587
18845
5374
2053
5598
11418
1437
8494
30560
546858 Shundan qizlar: 258195
33893 Shundan qizlar: 16202 (0%)
55556 Shundan qizlar: 26535
53355 Shundan qizlar: 24134
61348 Shundan qizlar: 28557
63344 Shundan qizlar: 29867
57846 Shundan qizlar: 27101
53739 Shundan qizlar: 25236
47428 Shundan qizlar: 22818
43884 Shundan qizlar: 20954
38462 Shundan qizlar: 18613
37853 Shundan qizlar: 18124
Buxoro viloyati
551
538
3
10
294834
9457
4301
4301
1232
813
1063
279
237
28897
481
481
12486
3518
930
3355
8572
933
6683
22214
321264 Shundan qizlar: 153354
23230 Shundan qizlar: 11142 (0%)
31623 Shundan qizlar: 14909
31021 Shundan qizlar: 14668
32487 Shundan qizlar: 15175
33118 Shundan qizlar: 15494
31570 Shundan qizlar: 14794
29284 Shundan qizlar: 14047
29068 Shundan qizlar: 13930
28543 Shundan qizlar: 13947
26032 Shundan qizlar: 12969
25201 Shundan qizlar: 12241
Jizzax viloyati
557
551
4
2
209005
6660
3234
3234
837
538
1
185
177
23087
585
585
9824
2304
708
2733
6445
1308
10215
12872
257282 Shundan qizlar: 122747
24324 Shundan qizlar: 11658 (0%)
24228 Shundan qizlar: 11526
24595 Shundan qizlar: 11290
25643 Shundan qizlar: 12067
26604 Shundan qizlar: 12515
25857 Shundan qizlar: 12214
23596 Shundan qizlar: 11356
22689 Shundan qizlar: 10993
21688 Shundan qizlar: 10280
18854 Shundan qizlar: 9445
19197 Shundan qizlar: 9399
Qashqadaryo viloyati
1171
1163
5
3
451554
22409
7891
7891
3650
1422
6646
536
569
56009
991
991
23200
14456
2025
4549
12837
1995
20188
35821
630767 Shundan qizlar: 300873
56584 Shundan qizlar: 26873 (0%)
63994 Shundan qizlar: 30597
61313 Shundan qizlar: 28147
62668 Shundan qizlar: 29254
62518 Shundan qizlar: 29409
62108 Shundan qizlar: 29490
56985 Shundan qizlar: 27142
54490 Shundan qizlar: 26273
52831 Shundan qizlar: 25434
48377 Shundan qizlar: 24343
48810 Shundan qizlar: 23864
Navoiy viloyati
369
365
0
4
156313
6830
4066
4066
656
488
1673
221
220
20382
609
609
7437
1840
619
2014
6298
1135
5006
15376
175409 Shundan qizlar: 83371
8580 Shundan qizlar: 4044 (0%)
17700 Shundan qizlar: 8552
17580 Shundan qizlar: 8087
18005 Shundan qizlar: 8412
17940 Shundan qizlar: 8423
17747 Shundan qizlar: 8414
18040 Shundan qizlar: 8650
16583 Shundan qizlar: 7880
15484 Shundan qizlar: 7386
14254 Shundan qizlar: 7014
13496 Shundan qizlar: 6509
Namangan viloyati
735
712
14
9
392707
15115
9113
9113
1377
1133
27
419
239
36922
646
646
15242
5534
1474
4269
10957
1406
10103
26819
491040 Shundan qizlar: 233353
30268 Shundan qizlar: 14506 (0%)
49769 Shundan qizlar: 23656
50336 Shundan qizlar: 22874
47761 Shundan qizlar: 22410
52799 Shundan qizlar: 24745
56004 Shundan qizlar: 26496
49169 Shundan qizlar: 23527
40247 Shundan qizlar: 19238
40076 Shundan qizlar: 19430
37425 Shundan qizlar: 18417
37186 Shundan qizlar: 18054
Samarqand viloyati
1275
1261
10
4
512986
17079
8810
8810
1441
1568
1061
431
343
55629
1301
1301
28212
10648
1722
4369
13738
2731
20118
35511
692871 Shundan qizlar: 327746
25932 Shundan qizlar: 12413 (0%)
72523 Shundan qizlar: 34338
73597 Shundan qizlar: 34272
75701 Shundan qizlar: 35266
75767 Shundan qizlar: 35371
72287 Shundan qizlar: 33071
66959 Shundan qizlar: 31978
64436 Shundan qizlar: 30800
57931 Shundan qizlar: 27733
54973 Shundan qizlar: 26796
52765 Shundan qizlar: 25708
Surxondaryo viloyati
931
926
2
3
382431
15058
5893
5893
2166
1194
4010
219
538
41807
657
657
17024
10161
1084
3765
9809
1490
18302
23505
481212 Shundan qizlar: 230487
29125 Shundan qizlar: 13880 (0%)
50407 Shundan qizlar: 24114
51341 Shundan qizlar: 23992
49698 Shundan qizlar: 23782
49798 Shundan qizlar: 23709
48927 Shundan qizlar: 23195
45008 Shundan qizlar: 21375
41908 Shundan qizlar: 20110
39559 Shundan qizlar: 19034
37373 Shundan qizlar: 18366
38068 Shundan qizlar: 18930
Sirdaryo viloyati
317
314
0
3
137829
6222
3113
3113
1232
494
331
115
114
12316
233
233
5946
1042
229
1069
3753
436
4392
7924
152044 Shundan qizlar: 72136
7286 Shundan qizlar: 3485 (0%)
15097 Shundan qizlar: 7186
15675 Shundan qizlar: 7287
16083 Shundan qizlar: 7400
16927 Shundan qizlar: 7971
16213 Shundan qizlar: 7621
15230 Shundan qizlar: 7156
14078 Shundan qizlar: 6714
12184 Shundan qizlar: 5823
11584 Shundan qizlar: 5744
11634 Shundan qizlar: 5726
Toshkent viloyati
895
893
1
1
449900
14467
5871
5871
2608
1204
12
252
275
35942
694
694
18118
6089
1097
2902
8720
1527
8675
27267
504950 Shundan qizlar: 243139
34157 Shundan qizlar: 16118 (0%)
50438 Shundan qizlar: 24359
50767 Shundan qizlar: 24258
53133 Shundan qizlar: 25221
54549 Shundan qizlar: 25999
51287 Shundan qizlar: 24448
48685 Shundan qizlar: 23528
43933 Shundan qizlar: 21319
42415 Shundan qizlar: 20729
38976 Shundan qizlar: 19342
36609 Shundan qizlar: 17818
Farg‘ona viloyati
972
955
17
0
482527
13865
7225
7225
1331
1447
15
262
308
51671
1056
1056
23324
6856
1689
4925
17135
2472
12629
39042
651543 Shundan qizlar: 310571
38485 Shundan qizlar: 18431 (0%)
64332 Shundan qizlar: 30909
64285 Shundan qizlar: 29804
70261 Shundan qizlar: 33261
66805 Shundan qizlar: 31643
65220 Shundan qizlar: 31001
64716 Shundan qizlar: 30947
60500 Shundan qizlar: 28998
55870 Shundan qizlar: 26782
51946 Shundan qizlar: 25077
49013 Shundan qizlar: 23668
Xorazm viloyati
563
548
7
8
295670
11676
6131
6131
1560
963
1842
358
184
30083
447
447
12911
3819
1527
4165
8073
995
7169
22914
356132 Shundan qizlar: 171903
34863 Shundan qizlar: 16689 (0%)
32940 Shundan qizlar: 15795
34240 Shundan qizlar: 16295
35190 Shundan qizlar: 16683
35681 Shundan qizlar: 17067
35529 Shundan qizlar: 16867
35316 Shundan qizlar: 17154
31547 Shundan qizlar: 15354
29152 Shundan qizlar: 14383
26209 Shundan qizlar: 13167
25145 Shundan qizlar: 12306
Toshkent shahri
382
314
56
12
318014
7737
3027
3027
859
574
18
175
137
23434
369
369
12541
931
1095
2361
5567
941
2612
20822
445985 Shundan qizlar: 209916
41854 Shundan qizlar: 19710 (0%)
44865 Shundan qizlar: 21184
45288 Shundan qizlar: 21134
45045 Shundan qizlar: 20843
47503 Shundan qizlar: 22244
45027 Shundan qizlar: 21154
41739 Shundan qizlar: 19808
38228 Shundan qizlar: 18138
35972 Shundan qizlar: 17051
32146 Shundan qizlar: 15338
28244 Shundan qizlar: 13286
Bevosita XTV tasarrufidagi muassasalar
6
6
0
0
5798
307
151
151
14
15
0
3
10
483
11
11
290
10
45
92
135
26
58
425
8971 Shundan qizlar: 3995
652 Shundan qizlar: 312 (0%)
551 Shundan qizlar: 253
361 Shundan qizlar: 162
514 Shundan qizlar: 229
1040 Shundan qizlar: 475
1147 Shundan qizlar: 495
1031 Shundan qizlar: 445
1111 Shundan qizlar: 506
953 Shundan qizlar: 416
856 Shundan qizlar: 374
755 Shundan qizlar: 328
Respublika bo‘yicha
10235
10040
128
67
4793151
170609
82781
82781
21563
14164
16794
3837
3909
492984
9453
9453
217277
77013
17477
49445
133799
20575
144066
348918
6066761 Shundan qizlar: 2891670
422145 Shundan qizlar: 201352
609563 Shundan qizlar: 291004
607917 Shundan qizlar: 282746
629411 Shundan qizlar: 295736
641044 Shundan qizlar: 302633
622557 Shundan qizlar: 293686
582547 Shundan qizlar: 278443
535324 Shundan qizlar: 257122
504000 Shundan qizlar: 242936
462678 Shundan qizlar: 227570
448682 Shundan qizlar: 218056