Qoraqalpog‘iston Respublikasi
733
730
0
3
300164
12616
8400
8400
1452
953
52
141
271
37521
787
787
11930
4397
1181
3302
10318
1756
9511
28010
350219 Shundan qizlar: 169873
33080 Shundan qizlar: 15966 (0%)
35553 Shundan qizlar: 17091
34174 Shundan qizlar: 16341
35835 Shundan qizlar: 17166
36689 Shundan qizlar: 17720
35779 Shundan qizlar: 17323
33061 Shundan qizlar: 16119
29059 Shundan qizlar: 14044
27474 Shundan qizlar: 13558
24879 Shundan qizlar: 12480
24634 Shundan qizlar: 12064
Andijon viloyati
778
764
9
5
403419
11162
5560
5560
1148
1357
42
241
288
39307
589
589
18928
5381
2054
5630
11460
1435
8579
30728
548265 Shundan qizlar: 258871
35266 Shundan qizlar: 16844 (0%)
55631 Shundan qizlar: 26570
53365 Shundan qizlar: 24137
61356 Shundan qizlar: 28566
63337 Shundan qizlar: 29858
57819 Shundan qizlar: 27081
53798 Shundan qizlar: 25266
47447 Shundan qizlar: 22826
43881 Shundan qizlar: 20962
38364 Shundan qizlar: 18586
37851 Shundan qizlar: 18121
Buxoro viloyati
551
538
3
10
294834
9457
4301
4301
1232
813
1063
279
237
29192
487
487
12557
3520
947
3374
8601
935
6739
22453
321798 Shundan qizlar: 153582
23971 Shundan qizlar: 11443 (0%)
31669 Shundan qizlar: 14926
31002 Shundan qizlar: 14660
32480 Shundan qizlar: 15182
33123 Shundan qizlar: 15498
31552 Shundan qizlar: 14785
29277 Shundan qizlar: 14043
29053 Shundan qizlar: 13912
28528 Shundan qizlar: 13932
25827 Shundan qizlar: 12909
25229 Shundan qizlar: 12254
Jizzax viloyati
557
551
4
2
209005
6732
3331
3331
881
532
-1
186
179
23368
591
591
9823
2279
745
2748
6390
1334
10356
13012
257078 Shundan qizlar: 122660
24409 Shundan qizlar: 11693 (0%)
24249 Shundan qizlar: 11535
24604 Shundan qizlar: 11298
25635 Shundan qizlar: 12071
26599 Shundan qizlar: 12516
25830 Shundan qizlar: 12196
23573 Shundan qizlar: 11337
22690 Shundan qizlar: 10995
21682 Shundan qizlar: 10272
18613 Shundan qizlar: 9361
19187 Shundan qizlar: 9382
Qashqadaryo viloyati
1171
1163
5
3
451554
22405
7904
7904
3650
1422
6634
536
569
56399
996
996
23265
14475
2020
4562
12884
2007
20322
36077
632003 Shundan qizlar: 301692
58395 Shundan qizlar: 27765 (0%)
64007 Shundan qizlar: 30618
61381 Shundan qizlar: 28207
62698 Shundan qizlar: 29267
62607 Shundan qizlar: 29466
62127 Shundan qizlar: 29508
56935 Shundan qizlar: 27124
54455 Shundan qizlar: 26257
52793 Shundan qizlar: 25423
47744 Shundan qizlar: 24165
48773 Shundan qizlar: 23845
Navoiy viloyati
369
365
0
4
156313
6861
4112
4112
660
488
1673
221
220
20509
617
617
7450
1847
620
2015
6320
1148
5043
15466
175807 Shundan qizlar: 83572
9068 Shundan qizlar: 4268 (0%)
17709 Shundan qizlar: 8559
17592 Shundan qizlar: 8096
18004 Shundan qizlar: 8411
17896 Shundan qizlar: 8402
17748 Shundan qizlar: 8414
18037 Shundan qizlar: 8654
16573 Shundan qizlar: 7875
15474 Shundan qizlar: 7378
14212 Shundan qizlar: 7004
13487 Shundan qizlar: 6507
Namangan viloyati
735
712
14
9
392707
15130
9113
9113
1395
1133
27
419
239
37225
660
660
15299
5521
1519
4305
10982
1420
10210
27015
494050 Shundan qizlar: 235030
33585 Shundan qizlar: 16202 (0%)
49823 Shundan qizlar: 23677
50451 Shundan qizlar: 22937
47755 Shundan qizlar: 22423
52840 Shundan qizlar: 24767
55990 Shundan qizlar: 26490
49130 Shundan qizlar: 23510
40183 Shundan qizlar: 19225
40056 Shundan qizlar: 19421
37096 Shundan qizlar: 18341
37141 Shundan qizlar: 18037
Samarqand viloyati
1276
1262
10
4
512987
17095
8860
8860
1442
1572
1061
430
345
55952
1313
1313
28299
10509
1713
4370
13693
2746
20293
35659
698142 Shundan qizlar: 330548
32691 Shundan qizlar: 15609 (0%)
72469 Shundan qizlar: 34322
73576 Shundan qizlar: 34259
75645 Shundan qizlar: 35269
75738 Shundan qizlar: 35394
72247 Shundan qizlar: 33062
66885 Shundan qizlar: 31969
64367 Shundan qizlar: 30784
57912 Shundan qizlar: 27730
53970 Shundan qizlar: 26484
52642 Shundan qizlar: 25666
Surxondaryo viloyati
932
926
3
3
382432
15095
5914
5914
2181
1198
4010
219
538
42181
660
660
17054
10156
1088
3790
9806
1512
18412
23769
484739 Shundan qizlar: 232434
33933 Shundan qizlar: 16219 (0%)
50330 Shundan qizlar: 24044
51398 Shundan qizlar: 24014
49664 Shundan qizlar: 23773
49686 Shundan qizlar: 23637
48942 Shundan qizlar: 23209
44929 Shundan qizlar: 21347
41876 Shundan qizlar: 20102
39496 Shundan qizlar: 19005
36501 Shundan qizlar: 18188
37984 Shundan qizlar: 18896
Sirdaryo viloyati
317
314
0
3
137829
6220
3126
3126
1232
494
331
115
114
12385
235
235
5954
1039
236
1075
3759
440
4414
7971
152321 Shundan qizlar: 72297
7645 Shundan qizlar: 3648 (0%)
15103 Shundan qizlar: 7194
15688 Shundan qizlar: 7293
16103 Shundan qizlar: 7415
16919 Shundan qizlar: 7974
16224 Shundan qizlar: 7628
15242 Shundan qizlar: 7172
14082 Shundan qizlar: 6719
12175 Shundan qizlar: 5816
11518 Shundan qizlar: 5720
11569 Shundan qizlar: 5695
Toshkent viloyati
898
896
1
1
450457
14476
5871
5871
2583
1204
12
252
275
36179
699
699
18164
6097
1107
2928
8741
1546
8746
27433
508063 Shundan qizlar: 244765
38710 Shundan qizlar: 18324 (0%)
50328 Shundan qizlar: 24318
50724 Shundan qizlar: 24216
53149 Shundan qizlar: 25228
54560 Shundan qizlar: 26001
51281 Shundan qizlar: 24446
48649 Shundan qizlar: 23520
43902 Shundan qizlar: 21320
42436 Shundan qizlar: 20730
37733 Shundan qizlar: 18851
36590 Shundan qizlar: 17811
Farg‘ona viloyati
974
957
17
0
482529
13878
7225
7225
1339
1433
15
262
308
52607
1073
1073
23500
6951
1674
5000
17119
2509
12915
39692
654206 Shundan qizlar: 311850
41143 Shundan qizlar: 19621 (0%)
64382 Shundan qizlar: 30933
64320 Shundan qizlar: 29840
70232 Shundan qizlar: 33242
66860 Shundan qizlar: 31668
65244 Shundan qizlar: 31026
64800 Shundan qizlar: 30994
60475 Shundan qizlar: 28988
55893 Shundan qizlar: 26786
51723 Shundan qizlar: 25031
49024 Shundan qizlar: 23671
Xorazm viloyati
563
548
7
8
295670
11692
6136
6136
1570
963
1842
359
188
30290
449
449
13004
3770
1564
4208
8074
1001
7220
23070
356319 Shundan qizlar: 172057
35228 Shundan qizlar: 16864 (0%)
32933 Shundan qizlar: 15786
34319 Shundan qizlar: 16335
35209 Shundan qizlar: 16696
35689 Shundan qizlar: 17074
35538 Shundan qizlar: 16886
35346 Shundan qizlar: 17162
31559 Shundan qizlar: 15357
29138 Shundan qizlar: 14380
25827 Shundan qizlar: 13050
25215 Shundan qizlar: 12325
Toshkent shahri
382
314
56
12
318014
7886
3043
3043
889
583
18
208
137
23757
376
376
12596
920
1105
2395
5576
969
2685
21072
446749 Shundan qizlar: 210111
42897 Shundan qizlar: 20193 (0%)
44877 Shundan qizlar: 21144
45314 Shundan qizlar: 21142
45066 Shundan qizlar: 20849
47447 Shundan qizlar: 22193
45012 Shundan qizlar: 21134
41740 Shundan qizlar: 19784
38173 Shundan qizlar: 18098
35909 Shundan qizlar: 17033
32035 Shundan qizlar: 15245
28205 Shundan qizlar: 13270
Bevosita XTV tasarrufidagi muassasalar
6
6
0
0
5798
307
151
151
14
15
0
3
10
480
11
11
290
10
45
90
136
25
57
423
9020 Shundan qizlar: 4013
650 Shundan qizlar: 311 (0%)
560 Shundan qizlar: 258
363 Shundan qizlar: 163
516 Shundan qizlar: 230
1083 Shundan qizlar: 497
1146 Shundan qizlar: 494
1048 Shundan qizlar: 447
1111 Shundan qizlar: 508
957 Shundan qizlar: 416
856 Shundan qizlar: 375
730 Shundan qizlar: 314
Respublika bo‘yicha
10242
10046
129
67
4793712
171012
83047
83047
21668
14160
16779
3871
3918
497352
9543
9543
218113
76872
17618
49792
133859
20783
145502
351850
6088779 Shundan qizlar: 2903355
450671 Shundan qizlar: 214970
609623 Shundan qizlar: 290975
608271 Shundan qizlar: 282938
629347 Shundan qizlar: 295788
641073 Shundan qizlar: 302665
622479 Shundan qizlar: 293682
582450 Shundan qizlar: 278448
535005 Shundan qizlar: 257010
503804 Shundan qizlar: 242842
456898 Shundan qizlar: 225790
448261 Shundan qizlar: 217858